BEER oudertraining

ASS is een ontwikkelingsstoornis die zich in de eerste levensjaren openbaart. ASS heeft vaak grote impact op het leven van de persoon zelf en het gezin waarin hij/zij opgroeit. Circa 80% van de ouders heeft al duidelijke zorgen over de ontwikkeling van hun kind voordat hij/zij 2 jaar oud is. Desondanks wordt een diagnose meestal pas in of na de kleutertijd gesteld. Gerichte hulp wordt hierdoor vaak te laat ingezet. Door die vertraging blijven ontwikkelingskansen bij het kind onbenut, ontstaan leer-, gedrags- en emotionele problemen, neemt stress binnen betreffende gezinnen toe, en stijgen maatschappelijke kosten (op langere termijn) onnodig.

Gerichte hulp zonder diagnose

In ons huidige zorgsysteem is een diagnose meestal nodig om gerichte hulp te kunnen ontvangen. Maar een diagnose kan voor ouders ook voelen als ‘stempel’ waar zij nog niet aan toe zijn. Regelmatig wordt daarom lang gewacht met diagnostiek en specialistische behandeling. Ook voor de professional kan een verwijzing naar gespecialiseerde zorg voelen als een brug te ver. Bijvoorbeeld als een kind wel signalen van ASS laat zien, maar nog niet heel duidelijk. De ontwikkeling wordt dan vaak afgewacht, of er wordt verwezen naar vormen van hulp die uiteindelijk te weinig effectief blijken (omdat het onderliggende probleem, namelijk ASS, niet is herkend). De nieuwe oudertraining BEER is daarom bedoeld als middel om laagdrempelig, gerichte hulp in te kunnen zetten. Juist ook zonder diagnose. We hopen hiermee drempels weg te nemen en zorg toegankelijker te maken, waardoor meer kinderen op tijd de juiste hulp krijgen.

Wat is BEER?

BEER  (Blended E-health for children at Early Risk) oudertraining is een speelse en laagdrempelige oudertraining voor ouders van jonge kinderen (12 tot ca. 30 maanden, of in sommige gevallen tot ca. 36 maanden) bij wie de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt op het gebied van spelen, contact maken, communiceren of het laten zien van flexibel gedrag. De oudertraining bestaat uit een e-learning module in combinatie met zeven huisbezoeken. De huisbezoeken worden uitgevoerd door een getrainde professional vanuit de nulde/eerste lijn. Deze professional werkt nauw samen (bijvoorbeeld in de vorm van supervisie) met een professional vanuit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / kinder- en jeugdpsychiatrie. Door deel te nemen aan de training krijgen ouders meer zicht op de mogelijkheden en beperkingen van hun kind, zij krijgen tips over het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind, en er wordt (indien van toepassing) meegedacht over welke vorm van behandeling/begeleiding na afloop helpend kan zijn.

Ontwikkeling en onderzoek

BEER is ontwikkeld door professionals uit het Landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind en gebaseerd om vele jaren klinische ervaring alsook wetenschappelijk onderzoek. De BEER oudertraining bevat elementen van andere goed onderzochte interventies als Floorplay, VIPP-AUTI, PRT, ABA, en JASPER. Door middel van onderzoek willen we meer zicht krijgen op de (kosten)effectiviteit van BEER. Dit onderzoek  (gerandomiseerd gecontroleerde studie) loopt momenteel in de omgeving van Nijmegen, en wordt uitgevoerd door Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie in samenwerking met GGD Gelderland-Zuid. Het Landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind treft ook voorbereidingen om het gebruik van BEER in de ‘gewone’ praktijk te onderzoeken.

Beschikbaarheid BEER in Nederland

Hoewel de effectiviteit van BEER dus onderwerp van studie is, wil het landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind de training ook landelijk verder uitrollen. Dit vraagt dat professionals worden opgeleid om de oudertraining te kunnen geven en gemeenten de interventies financieren. Dat is een proces dat veel tijd en geduld kost. We begrijpen dat de behoefte er is, en landelijke uitrol is daarom één van de prioriteiten van het netwerk. Op dit moment is de oudertraining echter alleen nog beschikbaar in de onderzoek context in de regio Nijmegen. Wanneer de training ook in andere regio’s beschikbaar komt, zullen contactgegevens van betreffende professionals hieronder te vinden zijn.

Op deze pagina lees je binnenkort meer informatie over de BEER oudertraining, zowel voor professionals als voor ouders die de training willen volgen.

Ga naar BEER online (voor deelnemers) >