gespecialiseerde hulp autisme

Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (s-GGZ)

Stel: Je kind met (kenmerken van) autisme heeft eerstelijnshulp gekregen. En deze hulp helpt niet of niet voldoende om het gedrag en de ontwikkeling van je kind te verbeteren. Je kind kan dan doorverwezen worden naar specialistische hulp. Bijvoorbeeld naar een medisch gespecialiseerde hulpverlener of organisatie. Of naar een organisatie voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

Een meer gespecialiseerde organisatie/hulpverlener: medisch

Bij mogelijke medische problemen van je kind kan de professional uit de eerstelijn doorverwijzen naar een medisch specialist. Bijvoorbeeld:

  • een kinderarts
  • een kinderneuroloog
  • een kno-arts
  • een kinderrevalidatiecentrum

Gespecialiseerde geestelijke gezondheiszorg (s-GGZ)

Blijft de zorg over het gedrag en/of de ontwikkeling van je kindje bestaan? Is er bijvoorbeeld een vermoeden van autisme? Dan kan een organisatie voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (s-GGZ) ingeschakeld worden. Voor deze hulp heb je een verwijzing nodig van je huisarts, het consultatiebureau, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het sociale wijkteam of Integrale Vroeghulp (IVH).

Een s-GGZ organisatie met speciale kennis op het gebied van hele jonge kinderen kan onderzoek doen naar de problemen van jouw kind (diagnostiek). Zij stelt dan een begeleidings- of behandelingsplan op. Bij een s-GGZ organisatie werken onder andere kinderpsychiaters, psychologen en orthopedagogen.

Het kan als ouders best zwaar voelen om voor je kind een verwijzing te krijgen naar de gespecialiseerde GGZ. Toch is het belangrijk om de ontwikkeling niet af te wachten als je een ontwikkelingsstoornis zoals autisme vermoedt. Het gaat niet om het krijgen van ‘een label’, maar om het krijgen van vroegtijdige gerichte hulp. Zo kun je voorkomen dat je kind ontwikkelingskansen mist.

Ook kan de gespecialiseerde GGZ je adviseren op welke manier je gezin eventueel kan worden ondersteund. Je kunt terecht bij gespecialiseerde Expertiseteams voor Autisme bij Jonge Kinderen (AJK-teams) bij jou in de buurt.

deel: