vroeginterventie ontwikkeling

Wat is het doel van vroeginterventie?

De belangrijkste doelen van vroeginterventie bij een ontwikkelingsproblemen zijn:

  • voorkomen dat er (grotere) problemen ontstaan
  • stimuleren van de ontwikkeling op het gebied van spel, contact en communicatie, die minder vanzelfsprekend verloopt.

Vroeginterventie kan ouders inzicht geven in sterke en minder sterke kanten binnen de ontwikkeling van hun kind. Ook kan vroeginterventie handvatten bieden om optimaler aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van het kind.

Vroeginterventie kun je ook zien als procesdiagnostiek, omdat je inzoomt op het functioneren op verschillende ontwikkelingsgebieden. Daarnaast helpt de interventie te ontdekken welke voorwaarden het kind vanuit de omgeving nodig heeft om zo optimaal mogelijk in ontwikkeling te komen.

Soms kan vroeginterventie een opmaat zijn naar verdere diagnostiek en interventie.

deel: