vroeginterventie autisme

Wat is het doel van vroeginterventie?

Juist als een kind nog jong is blijkt interventie bij problemen in de ontwikkeling goed te werken. De belangrijkste doelen van vroeginterventie zijn:

  • Het voorkomen dat er (grotere) problemen ontstaan.
  • Het stimuleren van de ontwikkeling op het gebied van spel, contact en communicatie, die minder vanzelfsprekend verlopen.

Wat levert vroeginterventie op?

Vroeginterventie kan ouders inzicht geven in sterke en minder sterke kanten binnen de ontwikkeling van hun kind. Ook kan vroeginterventie handvatten bieden om beter aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van het kind.

Daarnaast helpt de interventie te ontdekken wat het kind vanuit de omgeving nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Soms kan vroeginterventie een eerste stap zijn naar verdere diagnostiek en interventie.

Lees meer over:

deel: