intervisie beer interventie

Cursus BEER interventie voor professionals

Op donderdag 23 februari 2023 start een nieuwe online cursus BEER interventie voor professionals. Deze cursus is gericht op professionals die werken met hele jonge kinderen (12 tot ca. 36 maanden) over wie zorgen bestaan wat betreft contact, communicatie, spel en/of flexibel gedrag, zonder dat nog precies duidelijk is wat er aan de hand is. Professionals kunnen na het volgen van deze cursus zelfstandig aan de slag met de BEER interventie in de begeleiding van ouders en jonge kinderen.

De BEER interventie (Blended E-health for children at Early Risk) is een middel om laagdrempelig, gerichte hulp te kunnen inzetten; juist ook zonder een diagnose. Het doel is drempels weg te nemen en zorg toegankelijker te maken, waardoor meer kinderen op tijd de juiste hulp krijgen.

Door deel te nemen aan de cursus leer je hoe je ouders meer zicht kunt geven op de mogelijkheden en beperkingen van hun kind en welke adviezen je ouders kunt geven over het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind en eventuele vervolg hulpverlening.

E-learning en huisbezoeken

De BEER interventie bestaat uit een e-learning module in combinatie met zeven huisbezoeken door de getrainde professional vanuit de nulde/eerste lijn.

BEER is ontwikkeld door professionals uit het Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind en gebaseerd op vele jaren klinische ervaring en wetenschappelijk onderzoek. De interventie bevat elementen van andere goed onderzochte interventies als Floorplay, VIPP-AUTI, PRT, ABA, en JASPER.  Lees meer over de BEER Interventie. De BEER interventie wordt wetenschappelijk verder onderzocht vanuit Karakter Kinder- en jeugdpsychiatrie in Nijmegen.

Praktische informatie

Doelgroep
De BEER interventie cursus is bedoeld voor professionals:

 • die werkzaam zijn in de jeugdzorg in de nulde/eerste lijn bijvoorbeeld: trajectbegeleiders van Integrale Vroeghulp, jeugdverpleegkundigen, ambulante gezinsbegeleiders van vroeghulporganisaties, logopedisten en fysiotherapeuten, en
 • die werken met hele jonge kinderen en hun gezinnen en waarbij hulpvragen spelen als:
  • Wat is er met mijn kind aan de hand (waarbij gedacht wordt in de richting van autisme)?
  • Hoe kan ik mijn kind beter begrijpen?
  • Wat kan ik zelf al doen om de ontwikkeling te stimuleren?
  • Wat voor soort hulp of begeleiding heeft mijn kind/gezin nodig
 • die een vooropleiding hebben op minimaal Hbo-niveau.

Daarbij is het is wenselijk dat je enige ervaring hebt met (vroegsignalering van) autisme en begeleiding van ouders (bijvoorbeeld met behulp van videohome training of een vorm van coaching). Bovendien is het wenselijk (maar geen noodzakelijke voorwaarde) dat je als nulde/eerstelijns professional de mogelijkheid hebt om iemand vanuit de meer gespecialiseerde GGZ te betrekken voor supervisie en/of consultatie. In de meest ideale omstandigheid volgt deze (meer gespecialiseerde) professional dan ook de cursus BEER interventie. Implementatie van BEER in een regio stimuleert zo ook tot samenwerking tussen organisaties binnen één regio.

Inhoud cursus

De cursus wordt online gegeven en bestaat uit:

 1. Zelfstudie vooraf (geschatte tijdsinvestering 4 uur)
  • Bestuderen van een aantal Nederlandstalige artikelen;
  • Volgen van de gratis e-learning Vroegsignalering autisme;
  • Doornemen van de BEER-online module en bijbehorende document (je ontvangt vooraf de inloggegevens voor BEER-online)
 2. Twee halve studiedagen en één hele studiedag (allen online) in een groep van maximaal 18 deelnemers
  • Tijdens de eerste studiedag (halve dag) krijg je theoretische uitleg over de BEER interventie en praktische uitvoering.
  • Tijdens de tweede studiedag (halve dag) gaan we oefenen en in discussie aan de hand van videobeelden in subgroepen.
  • Tijdens de derde terugkomdag (hele dag) na vier maanden presenteer je eigen casuïstiek (bij voorkeur van een geheel doorlopen BEER-traject met één gezin).
   (Tijdens de cursus is het de bedoeling dat de cursist een casus van een kindje/ouder voorbereid en inbrengt met (bij voorkeur) videomateriaal tijdens de derde terugkomdag.)
 3. Drie online supervisie momenten van 90 minuten in subgroepen. Deze momenten vinden plaats tussen de tweede en derde studiedag.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de deelnemers zo spoedig mogelijk na de eerste studiedag starten met een BEER-traject. Het verloop van dit traject wordt besproken tijdens de tweede studiedag en tijdens de online supervisiesessies. Op de derde dag presenteer je je eigen casus (zie boven).  

Data
De nieuwe cursusdata voor het voorjaar 2023 zijn:

 • Studiedagdeel 1: donderdag 23 februari 2023 van 9.30 12.30 uur;
 • Studiedagdeel 2: donderdag 16 maart 2023 van 9.30 – 12.30;
 • Supervisie: donderdag 6 april 2023 van 9.00 – 10.30 uur;
 • Supervisie:  donderdag 11 mei 2023 van 9.00 10.30 uur;
 • Supervisie: donderdag 8 juni 2023 van 9.00 – 10.30 uur;
 • Studiedag 3 (terugkomdag): donderdag 6 juli van 9.30 15.30 uur.

Locatie:
De cursus en de intervisiemomenten vinden online plaats (via Zoom). 

Kosten:

 • De kosten van de totale cursus bedragen € 799,-. Dit bedrag is inclusief toegang tot BEER-online gedurende de cursus en het eerste jaar daarna (geheel 2024).
 • Daarna jaarlijks € 200,- licentiekosten (organisaties/stichtingen) of € 100,- (kleine zelfstandigen) voor het gebruik van BEER-online en de mogelijkheid om deel te nemen aan minimaal twee online intervisiesessies (afhankelijk van beschikbaarheid) die regelmatig worden georganiseerd door het AJK.

Trainers:
Deze training wordt verzorgd door drs. Hetty Joustra (GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCT, docent en supervisor PRT), Rianne de Vries-Schuurman (GZ-psycholoog en PRT Trainer) en drs. Jorinda Franken-de Wilde (Psycholoog).

Annulering

 • Mocht je uiteindelijk niet kunnen deelnemen, dan mag je te allen tijde een vervanger laten deelnemen (houd rekening met de voorbereidingstijd).
 • Kosteloos annuleren kan tot maximaal 6 weken voor aanvang van de cursus;
 • Bij annulering binnen drie tot zes weken voor aanvang, betaal je de helft van het cursusgeld;
 • Bij annulering minder dan drie weken voor aanvang, betaal je het volledige bedrag van € 799,-.

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd bij SKJ (21,75 punten).

Aanmelden

Aanmelden kan met onderstaand formulier tot uiterlijk 1 februari 2023. Wees er snel bij want vol=vol. 

Vragen? Neem contact op met het Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind: .

deel: