kind autisme hulp school

Hulp op school of dagverblijf bij autisme

Het is mogelijk om binnen de school of het dagverblijf van je kind aanpassingen te (laten) doen. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van extra begeleiding om je kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling of om gedragsproblemen te verhelpen. Structuur bieden en rekening houden met het prikkelprofiel van je kind kan ook helpen.

Soms helpt het als je kind naar een andere school of dagverblijf gaat. Een school of dagverblijf die beter bij je kind past. Kijk goed wat mogelijk is binnen je directe omgeving en wat past bij de behoeftes van je kind.

Meer informatie over autisme en begeleiding op school vind je op de website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).

deel: