diagnose autisme door onderzoek

Autisme vaststellen door onderzoek

Je kind gaat (mogelijk) een onderzoekstraject in. Dit noem je ook wel diagnostiek. Dit onderzoek laat je doen om te kijken of je kind misschien autisme (ASS) heeft. Wat houdt het onderzoekstraject in?

Je leest hier:

  • wat diagnostiek is;
  • met wie je te maken krijgt gedurende dit traject;
  • wat je als ouder mag verwachten als je je kind aanmeldt voor autisme-onderzoek.

Wat is diagnostiek?

Met diagnostiek worden de sterkere en zwakkere ontwikkelkanten van je kind in kaart gebracht. Jij en je kind voeren gesprekken met specialisten en er worden onderzoeken gedaan. Het doel is om uiteindelijk een behandelplan op maat te kunnen maken.

Welke personen zijn betrokken bij het onderzoek?

Als je kind het onderzoekstraject in gaat, krijgen jullie te maken met verschillende specialisten. Je ontmoet bijvoorbeeld:

  • een kinder- en jeugdpsychiater of klinisch-psycholoog;
  • een gz-psycholoog;
  • andere gedragswetenschappers, zoals een orthopedagoog.

Het kan ook zijn dat je nog andere specialisten ontmoet. Zij delen dan hun kennis. Denk bijvoorbeeld aan een kinderarts, een kinderneuroloog, een logopedist of een fysiotherapeut. Deze specialisten werken in een team bij organisaties die veel weten op het gebied van ontwikkelings- en gedragsproblemen bij jonge kinderen (zoals ASS).

Vaak zijn deze organisaties verbonden aan het Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind (AJK). Dit betekent dat zij het onderzoek en de begeleiding/behandeling op ongeveer dezelfde manier doen. Zij werken op basis van actuele richtlijnen en wetenschappelijke inzichten.

Er zijn ook organisaties die (nog) niet verbonden zijn aan het AJK, maar wel goed diagnostisch onderzoek kunnen doen en/of behandeling/begeleiding kunnen bieden. Lees meer over wat je precies kan en mag verwachten van een goed diagnostisch onderzoek.

Stappenplan onderzoek bij jonge kinderen

Wat mag je verwachten van goed onderzoek bij jonge kinderen (0-6 jaar)? Het bestaat altijd uit een aantal stappen. De hele ontwikkeling van je kind binnen het gezin wordt onderzocht. Download het document ´Wat mag je verwachten van autisme-onderzoek bij jonge kinderen’. Het geeft je overzicht van wat je als ouder kunt verwachten als je je kind aanmeldt om te onderzoeken of het autisme heeft.

deel: