autisme bij meisjes jongens

Is autisme bij meisjes anders dan bij jongens?

Autisme is bij meisjes niet anders dan bij jongens. Wél kan het er soms anders uitzien of valt het minder op. Dit is niet altijd zo: er zijn ook meisjes waarbij de autismekenmerken duidelijker zichtbaar zijn. Omgekeerd zijn er ook jongens waarbij autisme minder opvalt.

Hoe komt het dat autisme bij meisjes soms minder opvalt?

  • Meisjes met autisme laten vaak sociale interesse en motivatie zien. Bijvoorbeeld doordat ze op de juiste manier oogcontact maken en gebaren en mimiek op de goede manier gebruiken. Autismekenmerken in het contact zijn bij hen meer zichtbaar in kleinere dingen. Bijvoorbeeld door heel bepalend, volgend, vrij of juist terughoudend/angstig te zijn.
  • Meisjes lijken vaak ‘doen alsof’ spel te spelen, maar dit blijkt bij goed observeren vaak ook om naspelen of ordenen te gaan (zonder daarin af te wisselen). Dit kan mogelijk passen bij autisme.
  • Meisjes met autisme hebben vaak sterke interesses in ‘gewone’ meisjesonderwerpen. Bijvoorbeeld in dieren, tekenen, prinsessen of de kleur roze. Daardoor valt het minder op dat het om een heel sterke interesse gaat (wat kan wijzen op autisme).
  • Meisjes kunnen zich sterk aanpassen. Vooral in andere omgevingen dan thuis. Moeite met veranderingen en overgangen (kenmerk van autisme) valt daardoor minder op. Zij kunnen zich bijvoorbeeld op school vaak goed aanpassen, waardoor school geen problemen ervaart. Dit aanpassen kost veel energie, waardoor er thuis sprake kan zijn van ontlading in de vorm van driftbuien of vermoeidheid.
  • De omgeving is minder alert op autismekenmerken bij meisjes. We denken bij meisjes minder snel aan autisme.Bij geen oogcontact maken, denken we bijvoorbeeld bij meisjes sneller aan verlegenheid, dan aan autisme.

Let op: niet alleen het geslacht is van invloed op hoe autisme zich uit. Ook bijvoorbeeld intelligentie en leeftijd. Zoals gezegd zijn er jongens waarbij het autisme minder opvalt en zijn er zeker ook meisjes die een duidelijker autismebeeld laten zien. Autisme dat minder opvalt zien we vaak bij meisjes en jongens met een gemiddeld of hoger intelligentieniveau en goede taalvaardigheden.

Wat is het gevolg als autisme minder opvalt?

Als autisme bij een kind minder zichtbaar is, wordt het vaak pas later herkend. Deze kinderen krijgen daardoor later de hulp die ze nodig hebben. Vaak met bijkomende problemen tot gevolg. Want dat autisme bij hen minder opvalt, betekent niet dat zij (en hun ouders) minder problemen ervaren. Naast de directe problemen die autisme kan veroorzaken, hebben zij ook last van indirecte problemen. Denk aan:

  • onbegrip vanuit de omgeving (je ziet aan de buitenkant immers minder)
  • overschatting (de omgeving verwacht te veel van het kind).

En dat kan weer zorgen voor meer problemen.

deel: