kenmerken autisme jong kind

Extra hulp inschakelen

Je hebt je eerste zorgen over je kind besproken met een eerstelijns hulpverlener. Hij/zij kan adviseren om extra hulp in te schakelen en kan je kind doorverwijzen. Samen kijken jullie welke hulp het beste bij je kind en het gezin past. De hulp is altijd specifiek per kind, per ontwikkelingsfase en per gezin.  

De professional kan je kind bijvoorbeeld doorverwijzen naar:

  • een logopedist: als je kind taal-spraakproblemen heeft of als er eetproblemen zijn;
  • een fysiotherapeut: als je kind  een achterstand heeft op het gebied van de fijne of grove motoriek;
  • een eerstelijns-kinderpsycholoog of praktijkondersteuner van de huisarts: als een kortdurend traject waarschijnlijk voldoende helpt;
  • een diëtist: als je kind eetproblemen heeft bijvoorbeeld problemen met kauwen of slikken of als je kind over- of ondergewicht heeft.

De meeste eerstelijnshulpverlening wordt vanuit de basisverzekering vergoed (let op: soms wel pas na het betalen van het eigen risico).

Voorbeeld
Er kan een observatie in de groep plaatsvinden door een professional. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn van de onderwijsbegeleidingsdienst of een ander laagdrempelig adviesorgaan. Bijvoorbeeld Integrale Vroeghulp of samenwerkingsverbanden gericht op passende zorg en onderwijs.

Lees ook: Gespecialiseerde hulp inschakelen

deel: