iBE@r

iBE@R-onderzoek

Achtergrond

De BEER-interventie (Blended E-health for children at Early Risk) helpt ouders van jonge kinderen die zich anders ontwikkelen op het gebied van contact maken, communiceren, spel en/of flexibel gedrag dan de meeste kinderen. BEER kan op jonge leeftijd (tussen de 12 en ongeveer 36 maanden) ingezet worden, zonder dat precies duidelijk hoeft te zijn wat het probleem is. Hierdoor kunnen kinderen zonder diagnose snel en gericht geholpen worden. Het effect van de BEER-interventie wordt onderzocht in het SCOPE onderzoek.

Om de BEER-interventie door het hele land beschikbaar te maken voor kinderen die dat nodig hebben, loopt er nu een nieuw project; het iBE@R-project (implementatieonderzoek van een Blended Eerstelijnsinterventie met @pp voor jonge kinderen met Risico op sociaal-communicatieve achterstanden).

Doel onderzoek

In dit implementatieonderzoek (iBE@R) wordt onderzocht hoe de BEER-interventie nog beter, gemakkelijker en sneller ingezet kan worden door heel Nederland. Met als doel dat zoveel mogelijk ouders van jonge kinderen, die in aanmerking komen voor de BEER-interventie, deze ook aangeboden kunnen krijgen binnen hun gemeente. Daarbij wordt ook rekening gehouden met ouders die misschien niet zo gemakkelijk hun weg kunnen vinden binnen het Nederlandse zorgsysteem. Daarom is er nu ook een app ontwikkeld, die in meerdere talen gebruikt kan worden.

Het onderzoek

Om te ontdekken hoe de landelijke implementatie het beste aangepakt kan worden, worden verschillende mensen gevraagd naar hun ervaringen, ideeën of wensen. Ervaringsdeskundigen denken en helpen mee met de opzet en uitvoering van het onderzoek.

  • Ouders en hulpverleners, die met de BEER-interventie gewerkt hebben, vullen vragenlijsten in en een aantal van hen wordt geïnterviewd. Zij worden ook gevraagd naar hun ervaringen met de BEER-app.
  • Professionele belanghebbenden; zoals verwijzers (denk aan de huisarts, het consultatiebureau, buurtteams), beleidsmakers en managers worden geïnterviewd om te ontdekken wat het aanbieden van de BEER-interventie op verschillende plekken in Nederland helpt of bemoeilijkt

De resultaten

Dit tweejarig onderzoeksproject zal onder andere resulteren in een implementatieplan, met daarin praktische handreikingen zodat de BEER-interventie in heel Nederland succesvol uitgerold kan worden. Ook zullen er aanbevelingen gedaan worden voor een nog verdere verbetering van de BEER-app, zodat de interventie nog beter passend en helpend is voor álle gebruikers.

Meer informatie over het onderzoek

Als u meer informatie wilt over dit onderzoek of als u ideeën of suggesties heeft voor ons, dan kunt u een e-mail sturen naar .

De onderzoeker(s)

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit Karakter, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in samenwerking met Stichting Autisme Jonge Kind – landelijk expertise netwerk.

De onderzoeksgroep bestaat uit:

  • Lisette Janssen, psycholoog en senior onderzoeker
  • Esther Ticheler, onderzoeksassistent
  • Iris Servatius-Oosterling, klinisch psycholoog en senior onderzoeker

Fase onderzoek

Lopend

Samenwerking

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met:

       

iBe@ar onderzoek

deel: