psycho-educatie autisme

Psycho-educatie: (meer) leren over autisme en/of ervaringen delen

Als je kind autisme blijkt te hebben, begint de behandeling vaak bij psycho-educatie. Dit betekent dat je als ouder uitleg krijgt over autisme.

Psycho-educatie kan op verschillende manieren:

  • Individueel: je krijgt als ouder één of meerdere gesprekken waarin je uitleg krijgt over autisme (ASS).
  • In een groep: je neemt deel aan een oudercursus. Je krijgt uitleg over autisme en kan je ervaringen delen met andere ouders.
  • Via internet (E-health): je doet als ouder kennis op door een cursus te volgen via internet.

Natuurlijk kan je ook zelf op zoek gaan naar informatie. Er zijn verschillende boeken, artikelen en websites met informatie over autisme. Je kan bijvoorbeeld goede informatie vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)  of kijk op de pagina met lees-, kijk- en luistertips.

deel: