Training en scholing

Op deze pagina vind je een overzicht van trainingen en scholingsmodules op het gebied van vroegherkenning, diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsproblematiek, zoals autisme (ASS) bij jonge kinderen. Deze trainingen kunnen je ondersteunen bij het professioneel handelen. Klik op de titel van de scholingsmodule voor meer informatie en aanmelden.

Thema: vroegherkenning

Thema: diagnostiek

 • Autisme Diagnostisch Interview Revised (ADI-R)
  In samenwerking met het UMC Utrecht heeft Accare een training ontwikkeld, waarin men leert de ADI-R juist te gebruiken en te interpreteren. Na deze training kan het instrument volgens de standaard gebruikt worden.
 • Introductie in DC:0-5 (Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of infancy and Early Childhood) voor GGZ-professionals (afgerond of gepland op Dimence, Kabouterhuis en Karakter). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Janne Visser:
 • ADOS-training
  In samenwerking met collega organisaties wordt training aangeboden in de ADOS-2. Dit is een observatie-instrument dat veel gebruikt wordt in de diagnostiek van autisme.
  • Basistraining ADOS-2, ADOS als onderdeel van de diagnostiek.
  • Verdiepingstraining ADOS-2, voor onderzoeksdoeleinden en als verdieping.

Thema: behandeling/begeleiding

 • Live Online Learning: Omgaan met autisme in de klas
 • Pivotal Response Treatment (PRT)
  In deze 4-daagse cursus maak je kennis met Pivotal Response Treatment, een gedragstherapeutische behandeling die zich richt op belangrijke kernvaardigheden zoals contact maken. Je ontdekt dat door het stimuleren van kerngebieden (o.a. motivatie tot interactie), ook verbetering in deelvaardigheden ontstaat, zoals oogcontact, gedeeld plezier en beurtgedrag. Het natuurlijk leren bij kinderen neemt daardoor toe. Deze 4-daagse PRT-cursus leidt je op tot gecertificeerd PRT-trainer”
 • Behavioral Parent Training Groningen (BPTG)
  Voor kinderen met ASS of ADHD en gedragsproblemen. Een van de manieren om gedragsproblemen bij kinderen te verminderen is door ouders een aantal gedragstherapeutische vaardigheden te leren, waarmee ze lastig gedrag van hun kind kunnen verminderen en gewenst gedrag kunnen uitbreiden. BPTG kan individueel en in een groep gegeven worden. In deze 2-daagse training wordt de Individuele versie van BPTG behandeld.
 • Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting adapted to Autism (VIPP-AUTI)
  Het leren uitvoeren van VIPP-AUTI in de praktijk. Voor professionals werkzaam in de zorg voor jonge kinderen met ASS. Trainingskalender: www.vippleiden.com, contact: .  VIPP-AUTI is een interventie voor gezinnen met kinderen met (een vermoeden van) een autisme spectrum stoornis. VIPP-AUTI bestaat uit vijf huisbezoeken waarin filmfragmenten van ouder-kind interacties in dagelijkse- en spelsituaties gemaakt worden en met de ouders besproken worden. Het doel is de ouderlijke sensitiviteit voor de (vaak ongewone) signalen van het jonge kind met ASS (0-6 jaar) te vergroten.
 • Behandeling van sensorische informatieverwerking bij kinderen met autisme
  Kinderen met een ASS reageren anders op prikkels dan anderen. In deze cursus leer je dit gedrag analyseren, interpreteren en vertalen naar kansen en kwetsbaarheden. Je oefent met het afstemmen van interventies op het sensorisch profiel van het kind en met het maken van een fase-interventieplan.
 • Communiceren met kinderen met autisme
  Deze training is aan te bevelen voor leerkrachten en jeugdhulpverleners die werken met kinderen (4 – 12 jaar) met ASS. De basiskennis over ASS wordt opgefrist en van hieruit worden tips en adviezen besproken, met inbreng vanuit de groep. Daarnaast leer je wat de behandelmethode Pivotal Response Treatment (PRT) inhoudt en worden de basisprincipes en vaardigheden besproken en geoefend zodat je dit kunt gebruiken in de communicatie met kinderen met een autisme.
 • Autisme en eetproblemen
  1-daagse workshop over een specifieke aanpak voor eetproblemen bij kinderen met ASS (door Karen Dekker). De 1-daagse workshop gaat over een nieuwe aanpak rond autisme en moeilijk eten. Deze aanpak houdt veel rekening met het autisme. Kinderen met autisme hebben veel baat bij duidelijkheid en bij visuele voorbeelden. Als je handvaten wilt om ouders en kinderen te ondersteunen met moeilijk eten? Dan is deze workshop geschikt voor jou!
 • Cursusprogramma ASS vanuit Auris
  Dit cursusprogramma is voor leerkrachten/docenten, remedial teachers, intern begeleiders en zorgcoördinatoren uit het regulier onderwijs die zich willen verdiepen in leerlingen met ASS waarbij de communicatieve beperkingen op de voorgrond staan. Na het volgen van de 6 modules heb je specialistische kennis opgebouwd over leerlingen met ASS, hun taalgebruik en manier van communiceren.
 • FloorPlay
  • FloorPlay: Ouders coachen
   Deze cursus past in de route tot FloorPlay specialist. De cursist wordt sensitief voor de mogelijkheden, uitdagingen en ambivalenties bij ouders en kinderen. De cursist leert aansluiting te vinden bij ouders en kinderen en helpt ouders hun kind te begeleiden in zijn of haar spel en ontwikkeling en te reageren op het gedrag in allerlei dagelijkse situaties.
  • FloorPlay: Intensieve week
   In de intensieve FloorPlay week (4 aansluitende dagen), wordt met name gewerkt aan de hand van door de deelnemers meegebrachte casuïstiek. Er wordt steeds uitvoerig stilgestaan bij de optimale interventiewijze, die wordt afgestemd op het unieke biopsychosociale profiel van het kind om zo de ontwikkeling adequaat te ondersteunen en stimuleren. Deze stap is bedoeld voor mensen die de route tot FloorPlay-specialist volgen.
  • FloorPlay: Supervisie
   In het supervisietraject worden de deelnemers intensief begeleid bij de integratie in hun eigen begeleidings- en behandelpraktijk, van alle theoretische inzichten en praktische toepassingsmogelijkheden, waarmee zij in de workshops en cursussen hebben kennis gemaakt. Dit supervisietraject is bedoeld voor deelnemers aan het opleidingstraject tot Floorplay-specialist en die de Intensieve Week met succes hebben afgerond.
   Lees meer over de FloorPlay cursussen/opleidingen.