autisme begeleiding gezin

Begeleiding binnen het gezin bij een kind met autisme

Een kind met autisme heeft vaak veel invloed op het gezin. Daarnaast zijn gezinnen met jonge kinderen sneller uit balans dan gezinnen met wat oudere kinderen. Dat komt, omdat een klein kind meer zorg en aandacht vraagt.

Er kunnen dan situaties ontstaan, waarbij extra hulp nodig is, bijvoorbeeld

  • Ouders hebben opvoedingsvragen. Ze ervaren bijvoorbeeld dat wat bij hun andere kind werkt, niet werkt bij hun kind met autisme.
  • Ouders raken overbelast of krijgen psychische problemen, omdat ze hun kind moeilijk kunnen aansturen. Soms is het dan nodig om eerst aandacht te hebben voor die overbelasting. Bijvoorbeeld door opvang te regelen in de directe omgeving of gespecialiseerde opvang voor het kind met autisme. Wat hiervoor de mogelijkheden zijn is sterk wisselend per gemeente. Het advies is om via een buurt of sociaal team binnen je gemeente, te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
  • Broertjes en zusjes hebben last van de gedragsproblemen van het kind met autisme. Zij kunnen ook hulp nodig hebben.
  • Ouders krijgen relatieproblemen en dat vraagt aandacht.

De volgende behandeling of begeleiding is mogelijk:

  • Ouder-kind behandeling. Deze behandeling is gericht op het verbeteren van het contact tussen jou en je kind. Soms komen jij en je kind in een negatieve spiraal terecht. Een professional kan jullie helpen om een gezonde ouder-kind relatie op te bouwen. Ook kan de professional adviezen geven. Bijvoorbeeld over het structureren en begrenzen van het gedrag van je kind.
  • Ouderbegeleiding. Dit zijn gesprekken waarin je als ouder samen met de hulpverlener probeert er achter te komen waar bepaald gedrag van je kind vandaan komt. Samen ontdekken jullie hoe het misschien beter kan gaan.
  • Systemische begeleiding. Deze begeleiding kan nodig zijn als de onderlinge relaties binnen het gezin verstoord zijn geraakt. Dat kan gaan om de relatie tussen ouders, tussen ouder en kind of tussen broertjes en zusjes. Als meerdere gezinsleden kenmerken van autisme hebben (of andere ontwikkelingsproblemen) is het belangrijk hier rekening mee te houden.
  • Begeleiding thuis. De hulpverlener komt dan naar jullie toe. Je kunt bijvoorbeeld werken met videobeelden. Zo krijg je beter zicht op gedragspatronen en op de wisselwerking tussen jou en je kind.
deel: