behandelvormen autisme kind

Behandelingen gericht op de ontwikkeling van je kind

Natuurlijk is een belangrijk onderdeel van de behandeling van autisme gericht op de ontwikkeling van je kind. Er bestaan hiervoor in Nederland verschillende vormen van behandeling.

De behandelingen zijn meestal gericht op het stimuleren van de normale ontwikkeling. In het bijzonder zijn deze vormen van behandeling gericht op gebieden die kwetsbaar zijn bij kinderen met autisme: contact, communicatie, spel en flexibiliteit.

Vaak worden deze vormen gebruikt binnen ouder-kind behandelingen. Een voorbeeld hiervan is Casus Sam. Soms wordt een bepaalde behandeling ook gebruikt binnen een school of dagbehandelingsvoorzieningen.

Voorbeelden van behandelingen die in Nederland worden aangeboden en die gericht zijn op de ontwikkeling van je kind.

  • Floorplay richt zich op het versterken van de betrokkenheid en gerichtheid van je kind op zijn/haar omgeving.
  • Door PRT (Pivotal Response Treatment) leert je kind initiatief te nemen in het contact met een ander (zie ook de lijst met gecertificeerde PRT Trainers).
  • VIPP-AUTI richt zich op de ouders. Je leert meer over autisme, maar ook over het herkennen van autisme kenmerken bij jouw eigen kind. Tijdens vijf huisbezoeken worden filmfragmenten van interacties tussen jou en je kind gemaakt en besproken.
  • ABA (Applied Behavior Analysis) ABA richt zich op het aanleren van functionele vaardigheden, met als doel het stimuleren van de algehele ontwikkeling
  • Bij Contactgericht spelen en leren krijg je handvatten om je kind te stimuleren op verschillende ontwikkelingsgebieden. Contact vormt hierbij de basis.
  • Discrete Trial Teaching (DTT) is een methode om kinderen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking in een gestructureerde en één-op-één situatie vaardigheden op verschillende gebieden aan te leren.
  • Jasper-training richt zich op het bevorderen van gedeelde aandacht (joint attention), spel en emotieregulatie bij jonge kinderen. Dit stimuleert de taal-, communicatie- en sociale ontwikkeling van je kind.
  • Theraplay is een speelse behandelvorm om de band tussen jou en je kind te verstevigen;
  • Ook bewegingstherapie, zoals PMT (psychomotorische therapie) en muziektherapie, kunnen helpen de ontwikkeling van je kind met autisme te stimuleren.

In overleg met een behandelaar kun je een keuze maken welke behandeling het beste aansluit bij je kind. De keuze voor een behandeling is uiteraard ook afhankelijk van de beschikbaarheid in je regio.

deel: