Over Autisme Jonge Kind

Wie zijn wij?

Het platform Autismejongekind.nl (AJK) is een gezamenlijk initiatief van het landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), Stichting Papageno, Academische werkplaatsen Autisme (Samen Doen en Reach Aut), Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Altrecht.

Achtergrond

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) komen voor bij ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking. Hoewel ASS zich bij iedereen anders uit, hebben mensen met ASS vaak levenslang in meer of mindere mate te maken met beperkingen in het functioneren. Kinderen met ASS komen nog altijd te laat in zorg (rond de kleutertijd of nog veel later), hoewel 80% van de ouders in de eerste twee levensjaren al duidelijk zorg ervaart. Hierdoor blijven ontwikkelingskansen onbenut bij het kind en neemt de stress binnen de betreffende gezinnen toe.

Visie

Het is van groot (maatschappelijk) belang om kansen van kinderen met een bedreigde ontwikkeling (zoals bij ASS) te optimaliseren. Dit kan gerealiseerd worden door verbetering in het signaleren van ontwikkelingsproblemen, het bieden van specialistische diagnostiek en gepaste zorg. Ondersteuning moet geboden worden: zo vroeg als mogelijk c.q. wenselijk voor ouders, op maat, en niet noodzakelijkerwijs ‘met etiket’.

Missie

Het AJK streeft er naar dat kinderen met een verhoogd risico op ASS voor de leeftijd van 36 maanden te signaleren en zorg op maat te bieden aan kind en ouders zodat de ontwikkeling zo positief mogelijk wordt beïnvloed. Het AJK stimuleert multidisciplinaire diagnostiek en intercollegiale samenwerking rondom casuïstiek waarbij sprake is van complexiteit op meerdere ontwikkelingsgebieden.

Doelstellingen

  • Het stimuleren van uitwisseling van kennis;
  • Het streven naar uniforme werkwijzen op het gebied van diagnostiek en behandeling;
  • Het bevorderen van samenwerking bij wetenschappelijke onderzoek op het gebied van ASS bij jonge kinderen in Nederland;
  • Het bevorderen van implementatie van wetenschappelijke kennis in de praktijk.

Meer informatie?

  • Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het platform Autismejongekind.nl, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief;
  • Bent u professional en wilt u meer informatie over (deelname aan) het netwerk? Neem dan contact op met Iris Servatius-Oosterling (voorzitter) via i.oosterling@karakter.com;
  • Over inhoudelijke vragen met betrekking tot diagnostiek en behandeling van een jong kind kunt u het beste contact opnemen met een organisatie bij u in de buurt.