algemene ontwikkeling kind

Algemene ontwikkeling bij kinderen

Je maakt je als ouder van een jong kind misschien zorgen over zijn of haar ontwikkeling. Het is dan goed om te weten dat de algemene ontwikkeling bij ieder kind anders verloopt. Elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo. Sommige kinderen zijn snel met het zeggen van eerste woordjes of zetten vlot hun eerste stapjes. Bij andere kinderen gaat dat juist wat trager. 

Wat is ‘normaal’ in de algemene ontwikkeling van een kind?

Wil je weten of jouw kind een ontwikkelingsprobleem heeft? Bijvoorbeeld autisme (ASS)? Dan is het belangrijk om eerst te weten hoe de algemene ontwikkeling van de meeste kinderen verloopt. Je weet dan welke vaardigheden de meeste kinderen op een bepaalde leeftijd hebben. Daarna kan je kijken of de ontwikkeling van jouw kind daar (sterk) van afwijkt.

Betrouwbare informatie over de algemene ontwikkeling van een kind

Er zijn veel websites met informatie over de ontwikkeling van kinderen. De informatie op sommige websites is echter niet altijd juist of niet goed onderbouwd. De volgende websites geven betrouwbare informatie over de algemene ontwikkeling van jonge kinderen:

  • De GroeiGids is de voorlichtingsgids waar veel (zorg)professionals mee werken. Bijvoorbeeld verloskundigen, kraamverzorgenden, opvoedingsadviseurs, medewerkers van de jeugdgezondheidszorg en medewerkers van scholen. De GroeiGids is een serie van 7 delen. Het geeft jou als (aanstaande) ouder informatie over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van je kind. Vanaf het moment van een kinderwens tot en met de puberteit. Een lange tijd dus, waarin zich steeds weer vragen voordoen over het opgroeien van een kind. De GroeiGids is als app (App Store en Play Store) en online beschikbaar.
  • Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) helpt ouders en opvoeders met betrouwbare informatie en praktische tips over opgroeien en opvoeden.  Het NJI draagt zo bij aan een veiliger, gezonder en kansrijker leven voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Voor meer informatie over het NJI kun je terecht op www.nji.nl/ouders

Lees ook: afwachten of actie ondernemen

deel: