autisme ontwikkeling

De eerste zorgen over je kind bespreken

Als je je eerste zorgen over je kind wil bespreken, kan je dat in eerste instantie doen met:

 1. Mensen in je eigen netwerk
 2. De leidster van het dagverblijf of de leerkracht van school
 3. Zorgverleners in de eerstelijnszorg

Mensen in je eigen netwerk

Mensen in je omgeving zijn vaak goed bereikbaar. Denk aan familieleden, vrienden en bekenden.  Zij kunnen een belangrijke, laagdrempelige bron van steun zijn bij jouw eerste zorgen.

Hoewel zij waarschijnlijk geen specifieke inhoudelijke kennis hebben, kunnen zij wel met je meedenken. Sommige ouders zullen zich echter juist weinig gesteund voelen door mensen uit hun directe omgeving. Ze stuiten op onbegrip met opmerkingen zoals: ‘dat valt toch wel mee’ of ‘die van mij doet dat ook.’ Als je zelf het gevoel hebt dat er iets aan de hand is met je kind, probeer dan op je eigen gevoel te vertrouwen.

De leidster van het dagverblijf of de leerkracht van school

Misschien gaat je kind naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school. Als je je zorgen maakt over het gedrag van je kind dan kan je jouw zorgen delen met de leid(st)er/leerkracht. Hij/zij ziet jouw kind meerdere uren per dag, meerdere dagen per week. Hij/zij kan vaak goede informatie geven over het gedrag van je kind in de groep.

De leidster/leerkracht heeft ook vergelijkingsmateriaal: hoe gedragen de andere kinderen in de klas zich? Is het gedrag van jouw kind dan opvallend? Hoe gaan de kinderen onderling met elkaar om? Het kan zijn dat gedragingen die in de groep opvallen, niet overeenkomen met wat je thuis merkt. Dit kan verschillende redenen hebben:

 • Een andere omgeving kan ander gedrag met zich mee brengen. Bijvoorbeeld: meer kinderen en meer prikkels in de omgeving hebben invloed op het gedrag van je kind;
 • Het gedrag van je kind kan op verschillende momenten van de dag anders zijn;
 • De leid(st)er/leerkracht kan het gedrag van een leerling anders beleven dan dat jij het desbetreffende gedrag van je kind ervaart. Bijvoorbeeld op basis van andere kennis of een andere band met je kind.
Tips voor het gesprek met de leidster of leerkracht:

 • Bedenk vooraf concrete voorbeelden van gedrag dat je thuis ziet, waar jij je zorgen om maakt of wat jij als problematisch ervaart.
 • Vraag naar concrete voorbeelden van eventueel probleemgedrag in de groep of klas (hoe ziet het gedrag er uit, wat gaat er aan vooraf, wanneer komt het meestal voor etc.?).
 • Vraag naar de visie van de leidster/leerkracht; maakt hij/zij zich zorgen om je kind, en waarom wel/niet?
 • Denk zo nodig mee met de leidster/leerkracht over oplossingen voor probleemgedrag in de groep.
 • De leerkracht is de onderwijsprofessional, jij als ouder bent ervaringsdeskundige en expert op gebied van je eigen kind.

Bron: Pameijer, 2013, BOSK, 2013

Vaak zijn er binnen een dagverblijf of school manieren om de ontwikkeling van je kind te volgen. Bijvoorbeeld door observatielijsten of het leerlingvolgsysteem. De leidster/leerkracht kan de ontwikkeling van je kind daarmee in kaart brengen. Ook kan het dagverblijf/de school een pedagogisch medewerker of de intern begeleider laten meedenken. Hij of zij kan bijvoorbeeld meedenken over de mogelijke ondersteuning voor je kind als de zorgen blijven bestaan.

Als het dagverblijf/school jouw zorgen over je kind niet deelt, hoeft dit niet te betekenen dat er niets aan de hand is. Luister goed naar je gevoel en zoek zo nodig contact met een zorgverlener uit de eerstelijnszorg die jou verder kan helpen.

Zorgverleners in de eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg is alle zorg waar je zonder verwijzing terecht kunt. Je kunt daar laagdrempelig advies vragen. De professionals uit de eerstelijnszorg kunnen met je meedenken als je vragen hebt over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van je kind. Ook kunnen zij je in contact brengen met hulpverleningsmogelijkheden in jouw regio.

Eerstelijns hulpverlener zijn bijvoorbeeld:

 • Je huisarts;
 • Het consultatiebureau (ook wel jeugdgezondheidszorg – JGZ – genoemd);
 • Het (sociale) wijkteam/buurtteam;
 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij jou in de buurt. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kan je terecht met al je vragen over opvoeden en opgroeien. Van kleine vragen tot ingewikkelde vragen. Op opvoeden.nl vind je welk CJG er bij jou in de buurt zit.
 • Integrale Vroeghulp (IVH) is een organisatie waar je voor laagdrempelige hulp contact mee kunt zoeken. Bijvoorbeeld als je bezorgd bent over de ontwikkeling of het gedrag van je kind. Op de website Integrale Vroeghulp vind je bij welke locatie je terecht kunt.

Eerstelijnszorg is niet in elke gemeente hetzelfde georganiseerd. En soms wordt het ook anders genoemd. Vaak betaalt de gemeente de eerstelijnszorg en zijn er geen kosten aan verbonden.

Lees ook: Extra hulp inschakelen

deel: