Professionals

Screenshot uit 'is mijn kind anders'?

Dit deel van het platform Autismejongekind.nl geeft informatie en handvatten aan professionals die betrokken zijn bij jonge kinderen (0–6 jaar), waarbij sprake is van (een vermoeden van) ontwikkelingsproblemen.

In de film ‘Is mijn kind anders?’ vertellen ouders, een jeugdarts, een huisarts en experts op het gebied van Autisme bij Jonge Kinderen over waarom vroegtijdige hulp aan kinderen met ontwikkelingsproblemen en hun ouders zo belangrijk is:

Op tijd de juiste hulp

De zoektocht van ouders van jonge kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) naar een verklaring voor de problemen van hun kind en de juiste hulp daarbij is vaak eindeloos. Veel kinderen met ASS krijgen pas een diagnose als ze 4 of 5 jaar oud zijn en bijvoorbeeld vast lopen op school; jaren later dan het moment waarop de meeste ouders zich voor het eerst echt zorgen begonnen te maken. Dat is gemiddeld genomen al rond de leeftijd van 18 maanden. Vaak beschrijven ouders een traject waarin zij verschillende professionals hebben bezocht met hun kind, zonder dat een juiste diagnose is gesteld en/of behandeling heeft geholpen. Als eenmaal een verwijzing tot stand is gekomen naar gespecialiseerde zorg, zijn daar vervolgens vaak wachttijden. Al met al leidt vertraging in het bieden van specialistische zorg tot onvoldoende ontwikkelingskansen bij het kind en tot toenemende spanningen binnen het gezin. Dat is een zeer onwenselijke situatie. De informatie op dit deel van autismejongekind.nl is bedoeld voor professionals om ouders in de zoektocht naar de juiste hulp beter en eerder te kunnen ondersteunen.

Voor wie?

De informatie binnen het onderdeel ‘professionals’ op dit platform richt zich specifiek op professionals betrokken bij jonge kinderen (0 – 6 jaar) zoals: jeugdartsen, huisartsen of medisch specialisten; paramedici zoals psychologen / orthopedagogen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten; leidsters van peuterspeelzalen / dagverblijven en leerkrachten in het kleuteronderwijs; en medewerkers van sociale wijkteams of Integrale Vroeghulp.

Wat komt aan de orde?

Informatie over onder andere de volgende vragen komt aan bod: