Professionals

autisme kind

Dit deel van het platform Autismejongekind.nl geeft informatie en handvatten aan professionals die betrokken zijn bij jonge kinderen (0–6 jaar), waarbij sprake is van (een vermoeden van) ontwikkelingsproblemen.

Vroege herkenning van autisme is belangrijk. Professionals die werken met jonge kinderen (0-6 jaar) spelen een belangrijk rol bij het vroeg herkennen van autisme en het inschakelen van hulp.  Op deze pagina krijg je handvatten om ouders in de zoektocht naar de juiste hulp beter en eerder te kunnen ondersteunen.

Voor wie?

De informatie op het onderdeel ‘professionals’ richt zich op professionals die betrokken zijn bij jonge kinderen (0 – 6 jaar) zoals jeugdartsen, huisartsen of medisch specialisten, paramedici zoals psychologen/orthopedagogen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten, leidsters van peuterspeelzalen en dagverblijven, leerkrachten in het kleuteronderwijs en medewerkers van sociale wijkteams of Integrale Vroeghulp.

Is mijn kind anders?

In de film ‘Is mijn kind anders?’ vertellen ouders, een jeugdarts, een huisarts en experts op het gebied van autisme bij jonge kinderen waarom vroegtijdige hulp aan kinderen met ontwikkelingsproblemen en hun ouders zo belangrijk is.

Normaliseren of problematiseren?

Professionals in de nulde en eerste lijn (zoals een jeugdarts of huisarts) zullen vaker ‘normaliseren’ dan ‘problematiseren’, omdat bij de meeste kinderen die zij zien eventuele problemen van voorbijgaande aard zijn. Wanneer problemen serieuzer en hardnekkiger blijken, is de volgende stap het bieden van laagdrempelige hulp. Wanneer dit onvoldoende werkt, wordt verwezen naar intensievere of meer gespecialiseerde hulp. In sommige gevallen is deze werkwijze passend maar in het geval van autisme kan hierdoor onnodig vertraging optreden en raken ouders en kind gefrustreerd, omdat de geboden hulp onvoldoende aansluit.

Ouders van kinderen met ASS geven regelmatig aan:

“Ik had al vanaf dat hij een baby was het gevoel dat er iets niet klopte, dat hij anders was, maar iedereen zei dat het vanzelf wel goed zou komen.”

Soms merken professionals dat ouders nog niet toe zijn aan een stap richting de specialistische GGZ (s-GGZ). Veel ouders van jonge kinderen zijn huiverig voor diagnostiek en geven er de voorkeur aan de ontwikkeling van hun kind af te wachten, zeker wanneer zij zelf geen grote problemen ervaren in de opvoeding van hun kind.

Of inzet van specialistische hulp nodig is voor een heel jong kind, is geen eenvoudige afweging voor ouders en professional. Toch kan te lang afwachten met doorverwijzen van een jong kind met (mogelijk) autisme onbedoeld leiden tot vertraging in het juiste aanbod van hulp. En dat is zonde van de kostbare eerste levensjaren van een kind.

Lees ook: