Wetenschappelijk onderzoek

Het doen van wetenschappelijk onderzoek leidt tot betere kennis over autisme en/of tot nieuwe therapieën. Experts die verbonden zijn aan het Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind werken samen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Lopend wetenschappelijk onderzoek

Op dit moment lopen de volgende wetenschappelijke onderzoeken:

 • PIP-onderzoek
  Het PIP-onderzoek is een hersenonderzoek naar de ontwikkeling van autisme bij jonge kinderen. Welke afwijkingen in het functioneren van de hersenen gaan aan autisme bij jonge kinderen vooraf? Het Radboudumc en Karakter doen mee aan twee Europese onderzoeken die meer inzicht moeten geven in de processen die leiden tot autisme. Het onderzoek vindt plaats voordat de symptomen zich voordoen of net zijn gebleken. Lees meer over het PIP-onderzoek >
 • Sapiens
  Het Sapiens onderzoek is een onderzoek naar de cognitieve- en hersenprocessen die vooraf gaan aan autisme of bij problemen in sociaal gedrag en communicatie. Lees meer over het Sapiens onderzoek >
 • SCOPE-studie
  In de SCOPE-studie wordt uitgezocht of de BEER interventie (Blended E-health for children at Early Risk) effectief is. De BEER interventie is een vorm van hulp aan ouders en hele jonge kinderen (12-36 maanden) bij wie de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt op het gebied van contact, communicatie, spel en/of flexibel gedrag zonder dat precies duidelijk is wat er aan de hand is. Lees meer over de SCOPE-studie > 
 • NAR
  De resultaten uit het NAR (Nederlands Autisme Register) onderzoek dragen bij aan een betere diagnose, behandeling en begeleiding van mensen met autisme. Het NAR is dringend op zoek naar ouders van kinderen met autisme (0 tot 16 jaar) die willen meewerken aan onderzoek door periodiek een vragenlijst in te vullen. Lees meer over het Nederlands Autisme Register >
 • BIRD Studie
  Bij 10-17% van de kinderen komen problemen in de ontwikkeling voor. Deze problemen kunnen invloed hebben op het leven van een kind en zijn of haar omgeving. Voorbeelden zijn moeite hebben om met andere kinderen om te gaan, je niet goed kunnen concentreren, of bewegen. Dit kan passen bij ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, ADHD of DCD. Problemen in de ontwikkeling worden vaak pas laat opgemerkt De BIRD studie is een onderzoek naar vroege verschijnselen van ontwikkelingsstoornissen. Lees meer over de BIRD studie >
 • OLAV Onderwijs aan Leerlingen met Autisme
  Wat vinden, doen en weten leraren die lesgeven aan leerlingen met autisme? Verschillen leraren die al lesgeven van leraren in opleiding? Kan een e-learning leraren versterken? Lees meer over het onderzoek OLAV >
 • PRT in een deeltijdsetting
  Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op het effect van de toevoeging van een PRT behandelgroep op de communicatieve vaardigheden van jonge kinderen (leeftijd tussen 2 en 5 jaar) met ASS  aan de al bestaande behandeling (individuele PRT en oudertraining). Lees meer over het onderzoek PRT in een deeltijdsetting >