prt autisme

Onderzoek naar de effectiviteit van PRT bij schoolgaande kinderen en jongeren met autisme

Achtergrond

Bij kinderen met autisme is er sprake van beperkingen op het gebied van de sociale communicatie en interactie. Omdat dit van grote invloed kan zijn op de verdere ontwikkeling, is het belangrijk dat er effectieve interventies beschikbaar zijn. Pivotal Response Treatment (PRT) is een veelbelovende behandeling, gericht op het verbeteren van kernvaardigheden in de sociale communicatie en interactie. Doelen in de behandeling zijn bijvoorbeeld: het richten op de ander, vragen stellen, opmerkingen maken en het leren aangaan en onderhouden van gesprekken met anderen. Door te focussen op deze kernvaardigheden, wordt ook de bredere ontwikkeling gestimuleerd en kunnen gedrags- en emotionele problemen afnemen. Omdat eerder onderzoek naar PRT zich met name richtte op kinderen onder de 6 jaar, is er nog onduidelijkheid over de effectiviteit van PRT bij oudere kinderen en jongeren met autisme.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek, het DAVINCI-project, was om de effectiviteit van PRT bij kinderen en jongeren van 9-15 jaar met autisme te onderzoeken.

Het onderzoek

Binnen het DAVINCI-project is onderzoek gedaan naar PRT in vergelijking met andere reguliere behandelingen bij 44 kinderen en jongeren van 9 t/m 15 jaar met autisme en hun ouders. Het PRT protocol bestond uit 12 of 20 wekelijkse sessies (afwisselend ouder-kind sessies, oudersessies en sessie met leerkracht), waarbij de duur afhankelijk was van de mate van vooruitgang. Reguliere behandelingen, waarmee de PRT werd vergeleken, bestonden uit: ouderbegeleiding, (intensieve)gezinsbehandeling, sociale vaardigheidstraining, cognitieve gedragstherapie, farmacotherapie, een combinatie hiervan, of een wachtlijstperiode. Metingen op het gebied van sociaal-communicatieve vaardigheden en algeheel welbevinden werden uitgevoerd op vier meetmomenten; voor de start, na 12 weken, na 20 weken en 2 maanden na de behandeling.

De resultaten

De resultaten laten zien dat kinderen en jongeren profiteerden van zowel PRT als reguliere behandelingen. Echter, PRT was de meeste effectieve behandeling in het stimuleren van sociaal-communicatieve vaardigheden en algeheel welbevinden. Aanvullend onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in specifieke factoren die bijdragen aan de effectiviteit van PRT bij kinderen en jongeren met autisme. Op deze manier kan een zo optimaal mogelijke behandeling op maat worden geboden.

Meer informatie over het onderzoek

Voor meer details en uitkomsten van het onderzoek kunt u contact opnemen met Manon de Korte, via of Iris van den Berk-Smeekens, via .

De onderzoeker(s)

Het onderzoeksteam bestaat uit:

  • Prof. dr. Wouter Staal
  • Prof. dr. Jan Buitelaar
  • Dr. Martine van Dongen-Boomsma
  • Manon de Korte
  • Iris van den Berk-Smeekens

Fase van onderzoek

Afgerond

deel: