Kidi onderzoek ass

KiDi ASS onderzoek

Achtergrond

Binnen het KiDi (Kind & Diagnostiek) ASS onderzoek kijken we bij jonge kinderen naar de overeenstemming tussen het veel gebruikte diagnostiek instrument de ADOS en de uiteindelijk gestelde diagnose. We onderzoeken of de mate van overeenstemming tussen de ADOS en diagnose anders is bij jongens en meisjes én of leeftijd een rol speelt.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om te kijken wat de bijdrage is van de ADOS aan de uiteindelijk gestelde diagnose bij jonge kinderen, die binnen verschillende organisaties binnen het AJK zijn gezien. We onderzoeken de rol van geslacht en leeftijd bij de overeenkomst tussen de ADOS en de gestelde diagnose. Daarnaast bekijken we of jongens en meisjes anders scoren op de verschillende domeinen van de ADOS, namelijk op het domein Sociaal affect en Beperkt en repetitief gedrag.

Anders dan in veel eerdere studies onderzoeken we jonge kinderen die een ASS diagnose kregen, maar ook jonge kinderen bij wie weliswaar het vermoeden van ASS aanwezig was bij start van het diagnostiektraject, maar bij wie op basis van alle informatie samen de diagnose ASS uiteindelijk niet is gesteld.

Het onderzoek

Op basis van dossieronderzoek bij 500 kinderen die bij Karakter, Interpsy en Accare zijn gezien voor diagnostiek vergelijken we de ADOS uitkomst en de gestelde diagnose en bekijken we de scores op de ADOS domeinen. De dataverzameling loopt op dit moment nog.

De resultaten

We verwachten de eerste resultaten vanaf eind 2021.

Meer informatie over het onderzoek

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met .

De onderzoekers

  • Marjolein Schutte-Koning (hoofdonderzoeker) en dr. Annelies de Bildt (Accare)
  • Drs. Marrit Buruma en dr. Els Blijd-Hoogewys (Interpsy)
  • Dr. Mirjam Pijl en dr. Servatius-Oosterling (Karakter)
deel: