afwachten of actie ondernemen bij autisme

Afwachten of actie ondernemen?

Sommige ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme (ASS), openbaren zich bij een kind al op hele jonge leeftijd. Het is daarom belangrijk aandacht te hebben voor problemen in de ontwikkeling van je kind, juist als het nog jong is. Voor jonge kinderen is relatief ‘lichte’ hulp namelijk vaak al genoeg om de ontwikkeling gunstig te beïnvloeden. 

Wel of geen ontwikkelingsprobleem?

Er bestaan gemiddelde leeftijden waarop de meeste kinderen bepaalde dingen kunnen. (zie ook algemene ontwikkeling van kinderen). Tegelijkertijd is elk kind uniek en elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo. Daarom is het soms moeilijk te bepalen of problemen in de ontwikkeling vanzelf over zullen gaan of dat hulp nodig is om de ontwikkeling op gang te brengen.

Vaak zijn ouders, maar ook professionals, geneigd af te wachten. Dat kan passend zijn, want kinderen kunnen inderdaad zomaar ineens een spurt in hun ontwikkeling maken. Problemen blijken dan van tijdelijke aard. Maar soms gaat door te wachten onbedoeld kostbare tijd verloren en nemen problemen toe. Terwijl voor jonge kinderen relatief ‘lichte’ hulp vaak al genoeg is om de ontwikkeling gunstig te beïnvloeden.

Waarom wél vroeg in actie komen?

Drie reden om juist wél in actie te komen bij eerste signalen in de ontwikkeling van je kind zijn de volgende:

 • Jonge kinderen leren snel
  De hersenen van jonge kinderen (zeker onder de 3 jaar) zijn flexibeler dan die van oudere kinderen of volwassenen. Jonge kinderen leren daardoor gemakkelijker nieuwe vaardigheden aan.
 • Ontwikkelingsgebieden hangen nauw met elkaar samen
  In de eerste vier levensjaren groeien kinderen snel en op verschillende ontwikkelingsgebieden tegelijk. Ze ontwikkelen zich op motorisch, emotioneel, cognitief, sociaal, taal- en spraakgebied. Deze ontwikkelingsgebieden zijn sterk met elkaar verweven. Nieuwe vaardigheden op het ene gebied beïnvloeden ook de ontwikkeling van een ander gebied. Leren lopen is bijvoorbeeld een ontwikkeling op motorisch gebied. Maar het heeft ook invloed op de ontwikkeling van het begrijpen van dingen (cognitie) De wereld van je kindje wordt namelijk groter en daardoor kan het meer ontdekken. Omgekeerd kan een probleem op het ene gebied ook een negatief effect hebben op andere gebieden.

  Voorbeeld
  Als jouw dreumes moeite heeft met kruipen of dingen grijpen, ervaart hij of zij de wereld anders dan een kind dat zich gemakkelijk overal naar toe verplaatst. Dit beïnvloedt ook meteen de ontwikkeling van het begrijpen (cognitie). Want door zich te verplaatsen en dingen vast te pakken leren kinderen bijvoorbeeld het verschil kennen tussen hard en zacht of tussen warm en koud. Zij leren over vormen, structuren en hoe dingen voelen. Als kinderen dingen aanraken, zeggen ouders vaak wat het is: “Dat is de verwarming. die is warm.” Of: “Hé, dat kussen is lekker zacht, hè?”. Als je kind minder op onderzoek uit gaat, heb je als ouder ook minder reden om nieuwe dingen te benoemen.  Op die manier heeft het motorische ‘probleem’ dus invloed op het begrip van de wereld en op de ontwikkeling van de taal.
 • Jij en je kind beïnvloeden elkaar
  Kinderen kunnen gevoelig reageren op spanningen binnen een gezin. Ook kunnen ontwikkelingsproblemen bij een kind voor onzekerheid en spanningen zorgen bij de ouders. Je kunt je dan machteloos voelen in het contact met je kind. Problemen in de relatie tussen ouders en kind kunnen zo ontstaan of worden versterkt.

Welke actie ondernemen als je kind (vermoedelijk) autisme heeft?

Het kan dus belangrijk zijn om actie te ondernemen als je denkt dat je kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen en/of als je vermoedt dat je kind autisme heeft. Je kan hiervoor onderstaande stappen volgen:

deel: