Interventie bij (een vermoeden van) autisme

vragen autisme kind

ASS (autisme) is een ontwikkelingsstoornis die in de eerste levensjaren steeds meer zichtbaar wordt en risicovol is voor de ontwikkeling. Als de symptomen licht zijn en/of ouders sensitief kunnen aansluiten bij de sociale- en ontwikkelingsbehoeften van hun kind, kan het autisme onopgemerkt blijven. Toch weten we uit onderzoek dat de meeste ouders terugkijkend het gevoel hadden dat hun kind zich ook al in de baby-of peutertijd anders ontwikkelde. 

Wanneer een kind zich minder vanzelfsprekend ontwikkelt is dit niet alleen risicovol voor het leren van het kind maar ook bijvoorbeeld voor de ouder-kind relatie en het functioneren van het hele gezin. Het afstemmen op de behoeften van het kind is lastiger doordat het kind onduidelijke signalen uitzendt of bijvoorbeeld snel overprikkeld raakt. Uit onderzoek blijkt dat interventie juist op jonge leeftijd effectief is omdat jonge kinderen gemakkelijker nieuwe informatie kunnen opnemen. Ook is de omgeving van jonge kinderen gemakkelijker te beïnvloeden omdat deze nog relatief klein is en meestal nog vooral de ouders of verzorgers betreft.

Wat is het doel van vroege interventie?

Het belangrijkste doel van vroeginterventie is te voorkomen dat er (grotere) problemen ontstaan. Vroege interventie kan ouders inzicht geven in sterke en minder sterke kanten binnen de ontwikkeling van hun kind alsook handvatten bieden om optimaler aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften. Vroege interventie kan ook gezien worden als procesdiagnostiek omdat ingezoomd wordt op het functioneren op verschillende ontwikkelingsgebieden. Daarnaast helpt de interventie te ontdekken welke voorwaarden het kind nodig heeft vanuit de omgeving om zo optimaal mogelijk in ontwikkeling te komen. Soms kan vroeg interventie een opmaat zijn naar verdere diagnostiek en interventie.

Binnenkort lees je op deze pagina meer informatie over bovenstaande beperkingen en bijkomende problemen.