behandeling begeleiding autisme

Scholing bij thema behandeling en begeleiding

Op deze pagina vind je een overzicht van trainingen en scholingsmodules bij het thema ‘behandeling en begeleiding.’

 • VIPP-AUTI
  VIPP-AUTI staat voor Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting adapted to Autism. VIPP-AUTI  is een interventie voor gezinnen met kinderen met (een vermoeden van) een autisme spectrum stoornis (ASS). VIPP-AUTI bestaat uit vijf huisbezoeken waarin filmfragmenten van ouder-kind interacties in dagelijkse- en spelsituaties gemaakt worden. De ouders en de professional bespreken deze video’s.  De ouders leren hierdoor de (vaak ongewone) kenmerken van autisme bij het jonge kind (0-6 jaar) beter herkennen. Lees meer op de website van Karakter Academie of op de website van het Nederlands Jeugdinstituut. Of neem contact op met Marlies Hesselink: .
 • FloorPlay: Ouders coachen
  De cursus Floorplay past in de route naar FloorPlay specialist. De cursist leert de mogelijkheden, uitdagingen en tegenstrijdige gevoelens  bij ouders en kinderen (her)kennen. De cursist:

  • leert aansluiting te vinden bij ouders en kinderen.
  • helpt ouders hun kind te begeleiden in zijn of haar spel en ontwikkeling.
  • helpt ouders te reageren op het gedrag van hun kind in allerlei dagelijkse situaties.
 • FloorPlay: Intensieve week
  In de intensieve FloorPlay-week (4 aansluitende dagen), werken de deelnemers met zelf meegebrachte praktijkvoorbeelden. Ze staan steeds uitgebreid stil bij wat de beste manier van interventie kan zijn.  De interventie wordt afgestemd op de sterke en minder sterke kanten van het kind om zo de ontwikkeling passend te ondersteunen en stimuleren. Deze cursus is bedoeld voor mensen die de route tot FloorPlay-specialist volgen.
 • FloorPlay: Supervisie
  De deelnemers gaan de opgedane kennis uit de workshops en cursussen toepassen in hun eigen praktijk. In dit supervisietraject krijgen zij hierbij uitgebreide begeleiding. Alle theoretische inzichten en praktische toepassingsmogelijkheden komen aan bod. Dit supervisietraject is bedoeld voor deelnemers aan het opleidingstraject tot Floorplay-specialist en die de Intensieve Week met succes hebben afgerond.
  Lees meer over de FloorPlay cursussen/opleidingen.
 • Pivotal Response Treatment (PRT)
  De 4-daagse cursus Pivotal Response Treatment (PRT) is een gedragstherapeutische behandeling die zich richt op belangrijke kernvaardigheden. Bijvoorbeeld contact maken. Je ontdekt dat door het stimuleren van kerngebieden (o.a. motiveren tot interactie), ook verbetering in deelvaardigheden ontstaat, zoals oogcontact, gedeeld plezier en beurt nemen Het natuurlijk leren bij kinderen neemt daardoor toe. De 4-daagse PRT-cursus leidt je op tot gecertificeerd PRT-trainer.
 • Communiceren met kinderen met autisme
  De training Communiceren met kinderen met autisme is aan te bevelen voor leerkrachten en jeugdhulpverleners die werken met kinderen (4 – 12 jaar) met autisme (ASS). Je frist je basiskennis over autisme op. Van hieruit krijg je tips en adviezen, met inbreng vanuit de groep. Daarnaast leer je wat de behandelmethode Pivotal Response Treatment (PRT) inhoudt. Je leert de basisprincipes en de basisvaardigheden kennen en gaat ermee oefenen. Daarna kan je dit gebruiken in je communicatie met kinderen met een autisme.
 • Behavioral Parent Training Groningen (BPTG)
  Deze training is voor behandelaren die ouders van kinderen met ASS of ADHD en gedragsproblemen willen helpen. Eén van de manieren om gedragsproblemen bij kinderen te verminderen is door ouders een aantal vaardigheden te leren. Met die vaardigheden kunnen ze lastig gedrag van hun kind verminderen en gewenst gedrag uitbreiden. BPTG kan individueel en in een groep gegeven worden. In deze 2-daagse BPTG-training komt de individuele versie van BPTG aan bod.
 • Live Online Learning: Omgaan met autisme in de klas
  De Live Online Learning ‘Omgaan met autisme in de klas’ bestaat uit 3 live online sessies van 1,5 uur
 • Behandeling van sensorische informatieverwerking bij kinderen met autisme
  Kinderen met een ASS reageren anders op prikkels dan anderen. In de cursus Behandeling van sensorische informatieverwerking bij kinderen met autisme leer je dit gedrag analyseren, interpreteren en vertalen naar kansen en kwetsbaarheden. Je oefent met het afstemmen van de behandeling op de gevoeligheid voor prikkels van het kind en met het maken van een plan voor de behandeling.
deel: