Otizm değerlendirmesi olmadan da yardım edebilirsiniz: BEER eğitimi

Cursus BEER-interventie voor professionals

Op vrijdag 27 september 2024 start een nieuwe cursus BEER-interventie voor professionals (deels online en deels op locatie). Deze cursus is gericht op professionals die werken met hele jonge kinderen (12 tot ca. 36 maanden) over wie zorgen bestaan wat betreft contact, communicatie, spel en/of flexibel gedrag, zonder dat nog precies duidelijk is wat er aan de hand is. Professionals kunnen na het volgen van deze cursus zelfstandig aan de slag met de BEER-interventie in de begeleiding van ouders en jonge kinderen.

Wat is de BEER-interventie?

De BEER-interventie (Blended E-health for children at Early Risk) is een middel om laagdrempelig, gerichte hulp te kunnen inzetten; juist ook zonder een diagnose. Het doel is drempels weg te nemen en zorg toegankelijker te maken, waardoor meer kinderen op tijd de juiste hulp krijgen.

De BEER-interventie bestaat uit een e-learning module (deze zal binnenkort vervangen worden door een app) in combinatie met zeven huisbezoeken door de getrainde professional vanuit de nulde/eerste lijns zorg.

BEER is ontwikkeld door professionals verbonden aan Stichting Autisme Jonge Kind (AJK) en gebaseerd op vele jaren klinische ervaring en wetenschappelijk onderzoek. De interventie bevat elementen van andere goed onderzochte interventies als Floorplay, VIPP-AUTI, PRT en JASPER. Lees meer over de BEER-Interventie. De BEER-interventie wordt wetenschappelijk verder onderzocht vanuit Karakter Kinder- en jeugdpsychiatrie in Nijmegen in samenwerking met het AJK.

Praktische informatie

Leerdoelen
Door deel te nemen aan de cursus leer je:

 • hoe je ouders meer zicht kunt geven op de mogelijkheden en beperkingen van hun kind en hoe zij hierbij aan kunnen sluiten;
 • welke adviezen je ouders kunt geven over het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind op het gebied van contact maken, communiceren, spel en flexibel gedrag;
 • en hoe je samen met ouders het gesprek aan kunt gaan met betrekking tot eventuele vervolg-hulp.

Doelgroep
De BEER-interventie cursus is bedoeld voor professionals:

 • die een vooropleiding hebben op minimaal Hbo-niveau, en
 • die werkzaam zijn in de jeugdzorg in de nulde/eerste lijn bijvoorbeeld: trajectbegeleiders van Integrale Vroeghulp, jeugdverpleegkundigen, ambulante gezinsbegeleiders van vroeghulporganisaties, logopedisten en fysiotherapeuten en
 • die werken met hele jonge kinderen en hun gezinnen en waarin hulpvragen spelen als:
  • wat is er met mijn kind aan de hand (waarbij gedacht wordt in de richting van autisme)?
  • hoe kan ik mijn kind beter begrijpen?
  • wat kan ik zelf al doen om de ontwikkeling te stimuleren?
  • wat voor soort hulp of begeleiding heeft mijn kind/gezin nodig.

Daarbij is het is wenselijk dat je enige ervaring hebt met (vroegsignalering van) autisme en begeleiding van ouders (bijvoorbeeld met behulp van videohome training of een vorm van coaching). Bovendien is het wenselijk (maar geen noodzakelijke voorwaarde) dat je als nulde/eerstelijns professional de mogelijkheid hebt om iemand vanuit de meer gespecialiseerde GGZ te betrekken voor supervisie en/of consultatie. In de meest ideale omstandigheid volgt deze (meer gespecialiseerde) professional dan ook de cursus BEER-interventie. Implementatie van BEER in een regio stimuleert zo ook tot samenwerking tussen organisaties binnen één regio.

Inhoud cursus

 1. Zelfstudie vooraf (geschatte tijdsinvestering 4 uur)
  • Bestuderen van een aantal Nederlandstalige artikelen;
  • Volgen van de gratis e-learning Vroegsignalering autisme;
  • Doornemen van de BEER-online module/app en bijbehorende document (je ontvangt vooraf de inloggegevens voor BEER-online)
 2. Eén studiemoment (1,5 uur), twee studiedagen (6,5 uur resp. 6 uur incl. pauze) en drie supervisies (1,5 uur) in een groep van maximaal 18 deelnemers
  • Tijdens het eerste studiemoment (1,5 uur, online) krijg je een korte theoretische uitleg over de BEER-interventie en praktische uitvoering.
  • Tijdens de tweede studiedag (6,5 uur incl. pauze, op locatie De Bilt) gaan we het geleerde aan de hand van beelden bespreken en oefenen in subgroepen.
  • Vervolgens zijn er 3 supervisiemomenten in kleinere subgroepen (1,5 uur, online) om eigen casuïsiek te bespreken.
  • Tijdens de laatste terugkomdag (6 uur incl. pauze, online) presenteer je een eigen casus (bij voorkeur van een geheel doorlopen BEER-traject met één gezin).

LÜTFEN DİKKAT EDİN:
Tijdens de cursus is het de bedoeling dat de cursist een casus van een kindje/ouder voorbereidt en inbrengt met (bij voorkeur) videomateriaal tijdens de terugkomdag.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de deelnemers zo spoedig mogelijk na de eerste studiedag starten met een BEER-traject. Het verloop van dit traject wordt besproken tijdens de online supervisiesessies. Op de afsluitende dag presenteer je je eigen casus (zie boven).  

Data
De eerstvolgende nieuwe cursus start op vrijdag 27 september 2024. Alle data van de cursus zijn:

 • Studiedagdeel 1: vrijdag 27 september van (9.0010.30 uur, via Zoom)
 • Studiedag 2: vrijdag 11 oktober  (9.30-16.00 uur, bij NVA, De Bilt)
 • Supervisie: vrijdag 15 november (9.00-10.30 uur, via Zoom)
 • Supervisie: vrijdag 13 december (9.00-10.30 uur, via Zoom)
 • Supervisie: vrijdag 17 januari (9.00-10.30 uur, via Zoom)
 • Terugkomdag 3: vrijdag 7 februari (9.30-15.30 uur, via Zoom)

Locatie:
De cursus vindt deels online plaats (via Zoom) en deels op locatie in De Bilt.

Kosten

 • De kosten van de totale cursus bedragen € 875,- Dit bedrag is inclusief toegang tot BEER-online/app gedurende de cursus en het eerste jaar daarna (geheel 2025).
 • Daarna jaarlijks € 225,- licentiekosten (organisaties/stichtingen) of € 125,- (kleine zelfstandigen) voor het gebruik van BEER-online/app en de mogelijkheid om jaarlijks deel te nemen aan twee online methodische leerbijeenkomsten (afhankelijk van beschikbaarheid) die regelmatig worden georganiseerd door het AJK.

Docenten
Rianne de Vries en Eline Ruigrok.

Minimum aantal deelnemers
De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

Annulering

 • Mocht je uiteindelijk niet kunnen deelnemen, dan mag je te allen tijde een vervanger laten deelnemen (houd rekening met de voorbereidingstijd);
 • Kosteloos annuleren kan tot maximaal 6 weken voor aanvang van de cursus;
 • Bij annulering binnen drie tot zes weken voor aanvang, betaal je de helft van het cursusgeld;
 • Bij annulering minder dan drie weken voor aanvang, betaal je het volledige bedrag van € 875,-.

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd bij SKJ (21,75 punten).

Aanmelden

Aanmelden kan met onderstaand formulier tot 5 september 2024. 

Uiterlijk eind maart ontvangen deelnemers alle informatie om de cursus te kunnen voorbereiden.

Vragen? Neem contact op met het Stichting Autisme Jonge Kind: .

deel: