Wat houdt ‘diagnostiek’ precies in?

Je kind gaat (mogelijk) een diagnostiek-traject in.  Maar wat moet je je daar bij voorstellen? Hieronder lees je wat onder diagnostiek wordt verstaan, hoe het proces meestal verloopt, en met wie je te maken krijgt gedurende dit traject.

Diagnostiek

Met diagnostiek wordt bedoeld: de sterkere en zwakkere kanten van het functioneren van een kind zo goed mogelijk in kaart brengen om zicht te krijgen op de achtergrond van de problemen en om een behandelplan op maat te kunnen maken.

Diagnostiek binnen Autisme Jonge Kind – team

Verschillende organisaties met expertise op het gebied van ontwikkelings- en gedragsproblemen bij jonge kinderen (zoals ASS) zijn verbonden aan het Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind (AJK). Deze organisaties voeren diagnostiek en begeleiding/behandeling op ongeveer dezelfde manier uit. De werkwijze is gebaseerd op actuele richtlijnen en wetenschappelijke inzichten.

De zorg wordt in deze organisaties verleend door een team van specialisten zoals een kinder- en jeugdpsychiater of klinisch-psycholoog, een gz-psycholoog of andere gedragswetenschappers. Daarnaast kan expertise worden ingeschakeld van bijvoorbeeld een kinderarts, -neuroloog, logopedist, of fysiotherapeut. De werkwijze is gebaseerd op richtlijnen en wetenschappelijke inzichten.

Er zijn ook organisaties die (nog) niet verbonden zijn aan het AJK, maar wel goed diagnostisch onderzoek kunnen doen en/of behandeling/begeleiding kunnen bieden. Lees meer over wat je precies kan en mag verwachten van een goed diagnostisch onderzoek.

Stappenplan vroegdiagnostiek

Zorgvuldige diagnostiek bij jonge kinderen (0-6 jaar) bestaat uit een aantal stappen waarbij de gehele ontwikkeling van het kind binnen het gezin in kaart wordt gebracht. Er is een factsheet voor ouders ontwikkeld met een stappenplan. Dit stappenplan geeft een overzicht van wat je als ouder kunt verwachten als je je kind aanmeldt voor autismediagnostiek.

Download het stappenplan >