Nieuwe BEER Oudertraining voor professionals

Nieuwe BEER Oudertraining voor professionals

In het najaar van 2021 start een nieuwe BEER Oudertraining voor professionals. De BEER oudertraining wordt ingezet bij hele jonge kinderen (12 tot ca. 36 maanden) over wie zorgen bestaan wat betreft contact, communicatie, spel en/of flexibel gedrag zonder dat nog precies duidelijk is wat er aan de hand is. Professionals kunnen deze training volgen en hierna zelfstandig aan de slag met BEER in de begeleiding van ouders en jonge kinderen. De data komen binnenkort beschikbaar op deze pagina. 

In ons zorgsysteem is een diagnose meestal nodig om gerichte hulp te kunnen ontvangen. Maar een diagnose kan voor ouders ook voelen als ‘stempel’ waar zij nog niet aan toe zijn. Regelmatig wordt daarom lang gewacht met diagnostiek en specialistische behandeling. Ook voor de professional kan een verwijzing naar gespecialiseerde zorg voelen als een brug te ver. Bijvoorbeeld als een kind wel signalen van ASS laat zien, maar nog niet heel duidelijk. De ontwikkeling wordt dan vaak afgewacht, of er wordt verwezen naar vormen van hulp die uiteindelijk te weinig effectief blijken (omdat het onderliggende probleem, namelijk ASS, niet is herkend).

Laagdrempelige gerichte hulp

De nieuwe BEER Oudertraining (Blended E-health for children at Early Risk) is bedoeld als middel om laagdrempelig, gerichte hulp te kunnen inzetten. Juist ook zonder diagnose. We hopen hiermee drempels weg te nemen en zorg toegankelijker te maken, waardoor meer kinderen op tijd de juiste hulp krijgen.

In deze training word je als professional opgeleid als BEER Oudertrainer. Door deel te nemen aan de training krijgen ouders meer zicht op de mogelijkheden en beperkingen van hun kind. Zij krijgen tips over het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind en er wordt (indien van toepassing) meegedacht over welke vorm van behandeling/begeleiding na afloop helpend kan zijn.

E-learning en huisbezoeken

BEER is een oudertraining die bestaat uit een e-learning module in combinatie met zeven huisbezoeken door de getrainde professional vanuit de nulde/eerste lijn. Als professional en BEER Oudertrainer werk je nauw samen (bijvoorbeeld in de vorm van supervisie) met een professional vanuit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ)/kinder- en jeugdpsychiatrie.

BEER is ontwikkeld door professionals uit het Landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind en gebaseerd om vele jaren klinische ervaring alsook wetenschappelijk onderzoek. De BEER interventie wordt wetenschappelijk onderzocht in een RCT studie door PHD-student Michelle Snijder onder leiding van dr. Iris Servatius-Oosterling. De BEER oudertraining bevat elementen van andere goed onderzochte interventies als Floorplay, VIPP-AUTI, PRT, ABA, en JASPER.  Lees meer over de BEER Oudertraining.

De eerste professionals zijn in 2020 opgeleid als Beer Oudertrainer. Omdat het Landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind de BEER Oudertraining landelijk verder wil uitrollen kun je je als professional aanmelden voor de nieuwe BEER oudertraining in het najaar van 2021.

Praktische informatie

Doelgroep
Professionals jeugdzorg in de nulde/eerste lijn

Data:

  • de nieuwe data komen binnenkort beschikbaar op deze pagina. (1/2 dag en 1/1 dag en 2 intervisiebijeenkomsten)

Locatie:
Afhankelijk van de coronamaatregelen, in principe op locatie maar eventueel via Zoom. De intervisiemomenten zijn online via Zoom.

Kosten:

  • € 750,- Dit bedrag is inclusief 2 intervisiebijeenkomsten in het eerste jaar en toegang tot de digitale BEER interventie en bijbehorend digitaal dossier
  • Daarna betaal je jaarlijks € 200,- licentiekosten voor het gebruik van het digitale dossier en 2 jaarlijkse intervisiebijeenkomsten

Trainers:
Deze training wordt verzorgd door Claudine Dietz en Hetty Joustra.

Aanmelden

Heb je interesse in deze training dan kun je je alvast aanmelden via onderstaand formulier. Zodra er meer informatie bekend is over de data en voorwaarden ontvang je hierover een mail. Daarna kun je je definitief inschrijven. Vragen? Neem contact met het Landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind: .

Aanmelden BEER Oudertraining najaar 2021

deel: