Cursus BEER interventie voor professionals

Cursus BEER interventie voor professionals

Op 18 november start een nieuwe cursus BEER interventie voor professionals. Deze cursus is gericht op hele jonge kinderen (12 tot ca. 36 maanden) over wie zorgen bestaan wat betreft contact, communicatie, spel en/of flexibel gedrag zonder dat nog precies duidelijk is wat er aan de hand is. Professionals kunnen na het volgen van deze cursus zelfstandig aan de slag als BEER interventie professional in de begeleiding van ouders en jonge kinderen.

De BEER interventie (Blended E-health for children at Early Risk) is bedoeld als middel om laagdrempelig, gerichte hulp te kunnen inzetten; juist ook zonder een diagnose. Het doel is drempels weg te nemen en zorg toegankelijker te maken, waardoor meer kinderen op tijd de juiste hulp krijgen.

Door deel te nemen aan de cursus kun je als professional ouders meer zicht geven op de mogelijkheden en beperkingen van hun kind. Zij krijgen tips over het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind en er wordt (indien van toepassing) meegedacht over welke vorm van behandeling/begeleiding na afloop helpend kan zijn.

E-learning en huisbezoeken

De BEER interventie bestaat uit een e-learning module in combinatie met zeven huisbezoeken door de getrainde professional vanuit de nulde/eerste lijn. Als BEER interventie professional werk je nauw samen (bijvoorbeeld in de vorm van supervisie) met een professional vanuit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ)/kinder- en jeugdpsychiatrie.

BEER is ontwikkeld door professionals uit het Landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind en gebaseerd op vele jaren klinische ervaring en wetenschappelijk onderzoek. De BEER interventie wordt wetenschappelijk onderzocht in een RCT studie door PHD-student Michelle Snijder onder leiding van dr. Iris Servatius-Oosterling. BEER bevat elementen van andere goed onderzochte interventies als Floorplay, VIPP-AUTI, PRT, ABA, en JASPER.  Lees meer over de BEER Interventie.

Praktische informatie

Doelgroep
De cursus BEER interventie is bedoeld voor professionals werkzaam in de jeugdzorg in de nulde/eerste lijn bijvoorbeeld: trajectbegeleiders van Integrale Vroeghulp, jeugdverpleegkundigen, ambulante gezinsbegeleiders van vroeghulporganisaties en logopedisten die werken met hele jonge kinderen. Het is wenselijk dat je enige ervaring hebt met (vroegsignalering van) autisme en begeleiding van ouders (bijvoorbeeld met behulp van videohome training).

De mooiste constructie (maar geen noodzakelijke voorwaarde) zou zijn als de cursist binnen de eigen organisatie, of binnen een partnerorganisatie, supervisie/intervisie kan organiseren met een professional die meer gespecialiseerd is op het gebied van vroegbehandeling van autisme en bijvoorbeeld werkzaam is binnen de gespecialiseerde GGZ.

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit:

 1. Zelfstudie vooraf (geschatte tijdsinvestering 5 uur)
  • Bestuderen van een aantal Nederlandstalige artikelen;
  • Volgen van de gratis e-learning Vroegsignalering autisme;
  • Doornemen van de BEER-online module en bijbehorende document (je ontvangt vooraf de inloggegevens voor BEER-online)
 2. Twee hele studiedagen in een groep van maximaal 10 deelnemers (deels online/deels live).
  • De eerste studiedag is een dag met theoretische uitleg over de BEER interventie en praktische uitvoering. Een deel van deze dag bestaat uit oefening en discussie aan de hand van videobeelden.
  • Een tweede terugkomdag na vier maanden waarin cursisten eigen casuïstiek presenteren (bij voorkeur van een geheel doorlopen BEER-traject met één gezin).
 3. Drie online supervisie momenten van 90 minuten in een subgroep. Deze momenten vinden plaats tussen de twee studiedagen in.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de deelnemers zo spoedig mogelijk na de eerste studiedag starten met een BEER-traject. Het verloop van dit traject wordt besproken in de online supervisiesessies en tijdens de terugkomdag.

Data
De data voor de cursus BEER interventie die start in november 2021 zijn:

 • Studiedag 1: donderdag 18 november van 9.30 15.30 uur;
 • Supervisie 1 (in twee subgroepen): woensdag 15 december of donderdag 16 december, beide 9.00 – 10.30 uur;
 • Supervisie 2 (in twee subgroepen): donderdag 18 januari 2022 van 9.00 10.30 uur (beide groepen);
 • Supervisie 3 (in twee subgroepen): woensdag 16 februari of donderdag 17 februari 2022, beide 9.00 – 10.30 uur;
 • Studiedag 2 (terugkomdag): donderdag 17 maart van 9.30 15.30 uur.

Locatie:
De cursus en de intervisiemomenten vinden online plaats. 

Kosten:

 • De kosten van de totale cursus bedragen € 750,-. Dit bedrag is inclusief toegang tot BEER-online gedurende de cursus en het eerste jaar daarna (geheel 2022).
 • Daarna jaarlijks € 200,- licentiekosten voor het gebruik van BEER-online en onbeperkt mogelijkheden (afhankelijk van beschikbaarheid) om deel te nemen aan online intervisiesessies die regelmatig worden georganiseerd door het AJK.

Trainers:
Deze training wordt verzorgd door dr. Iris Servatius-Oosterling (GZ-psycholoog/senior-onderzoeker) en Mieke van Andel, behandelcoördinator, jeugdarts, IMH-specialist in opleiding)

Annulering

 • Mocht je uiteindelijk niet kunnen deelnemen, dan mag je te allen tijde een vervanger laten deelnemen (houd rekening met de voorbereidingstijd).
 • Kosteloos annuleren kan tot maximaal 6 weken voor aanvang van de cursus;
 • Bij annulering binnen drie tot zes weken voor aanvang, betaal je de helft van het cursusgeld;
 • Bij annulering minder dan drie weken voor aanvang, betaal je het volledige bedrag van € 750,-.

Aanmelden

Aanmelden voor de cursus kan tot en met maandag 1 november met onderstaand formulier. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 

Vragen? Neem contact op met het Landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind: .

Aanmelden cursus BEER interventie najaar 2021 - start 18 november

deel: