Nieuwe BEER Oudertraining voor professionals

Nieuwe BEER Oudertraining voor professionals

In 2021 start een nieuwe BEER Oudertraining voor professionals. De BEER oudertraining wordt ingezet bij hele jonge kinderen (12 tot ca. 36 maanden) over wie zorgen bestaan wat betreft contact, communicatie, spel en/of flexibel gedrag zonder dat nog precies duidelijk is wat er aan de hand is. Professionals kunnen deze training volgen en hierna zelfstandig aan de slag met BEER in de begeleiding van ouders en jonge kinderen. De training vindt plaats op donderdagochtend 18 maart en donderdagochtend 10 juni.

In ons zorgsysteem is een diagnose meestal nodig om gerichte hulp te kunnen ontvangen. Maar een diagnose kan voor ouders ook voelen als ‘stempel’ waar zij nog niet aan toe zijn. Regelmatig wordt daarom lang gewacht met diagnostiek en specialistische behandeling. Ook voor de professional kan een verwijzing naar gespecialiseerde zorg voelen als een brug te ver. Bijvoorbeeld als een kind wel signalen van ASS laat zien, maar nog niet heel duidelijk. De ontwikkeling wordt dan vaak afgewacht, of er wordt verwezen naar vormen van hulp die uiteindelijk te weinig effectief blijken (omdat het onderliggende probleem, namelijk ASS, niet is herkend).

Laagdrempelige gerichte hulp

De nieuwe BEER Oudertraining (Blended E-health for children at Early Risk) is bedoeld als middel om laagdrempelig, gerichte hulp te kunnen inzetten. Juist ook zonder diagnose. We hopen hiermee drempels weg te nemen en zorg toegankelijker te maken, waardoor meer kinderen op tijd de juiste hulp krijgen.

In deze training wordt je als professional opgeleid als BEER Oudertrainer. Door deel te nemen aan de training krijgen ouders meer zicht op de mogelijkheden en beperkingen van hun kind, zij krijgen tips over het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind, en er wordt (indien van toepassing) meegedacht over welke vorm van behandeling/begeleiding na afloop helpend kan zijn.

E-learning en huisbezoeken

BEER is een oudertraining die bestaat uit een e-learning module in combinatie met zeven huisbezoeken door de getrainde professional vanuit de nulde/eerste lijn. Als professional en BEER Oudertrainer werk je nauw samen (bijvoorbeeld in de vorm van supervisie) met een professional vanuit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ)/kinder- en jeugdpsychiatrie.

BEER is ontwikkeld door professionals uit het Landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind en gebaseerd om vele jaren klinische ervaring alsook wetenschappelijk onderzoek. De BEER interventie wordt wetenschappelijk onderzocht in een RCT studie door PHD-student Michelle Snijder onder leiding van dr. Iris Servatius-Oosterling. De BEER oudertraining bevat elementen van andere goed onderzochte interventies als Floorplay, VIPP-AUTI, PRT, ABA, en JASPER.  Lees meer over de BEER Oudertraining.

De eerste professionals zijn in 2020 opgeleid als Beer Oudertrainer. Omdat het Landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind de BEER Oudertraining landelijk verder wil uitrollen kun je je als professional nu aanmelden voor de nieuwe BEER oudertraining in 2021.

Praktische informatie

Doelgroep: Professionals jeugdzorg in de nulde/eerste lijn
Data: donderdag 18 maart en donderdag 10 juni
Tijd: 9.30 – 12.30 uur
Locatie: NVA De Bilt (of via Zoom afhankelijk van de coronamaatregelen)
Kosten: € 500,- inclusief een jaar toegang tot de digitale BEER interventie en bijbehorend digitaal dossier
Trainers: de training wordt verzorgd door dr. Claudine Dietz (klinisch psycholoog/IMH specialist DAIMH, kinder- en jeugdpsychiater) en Mieke van Andel (jeugdarts).

Aanmelden

Aanmelden voor de training kan tot uiterlijk 1 maart 2021 door het invullen van onderstaand formulier. Vragen? Neem contact met het Landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind: .

Aanmelden BEER Oudertraining 2021

deel: