Otizm değerlendirmesi olmadan da yardım edebilirsiniz: BEER eğitimi

Nieuwe cursus BEER-interventie start 18 januari 2024

Op donderdag 18 januari 2024 start een nieuwe online cursus BEER-interventie voor professionals. Deze cursus is gericht op professionals die werken met hele jonge kinderen (12 tot ca. 36 maanden) over wie zorgen bestaan wat betreft contact, communicatie, spel en/of flexibel gedrag, zonder dat nog precies duidelijk is wat er aan de hand is. Professionals kunnen na het volgen van deze cursus zelfstandig aan de slag met de BEER-interventie in de begeleiding van ouders en jonge kinderen.

De BEER interventie (Blended E-health for children at Early Risk) is een middel om laagdrempelig, gerichte hulp te kunnen inzetten; juist ook zonder een diagnose. Het doel is drempels weg te nemen en zorg toegankelijker te maken, waardoor meer kinderen op tijd de juiste hulp krijgen.

Door deel te nemen aan de cursus leer je hoe je ouders meer zicht kunt geven op de mogelijkheden en beperkingen van hun kind en welke adviezen je ouders kunt geven over het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind en eventuele vervolg hulpverlening.

De eerstvolgende cursus BEER-interventie start op donderdag 18 januari 2024.

Meer informatie en aanmelden >

deel: