CoSoS online invullen
Een van de voorbeeldillustraties uit de vragenlijst: dit meisje reageert niet wanneer haar moeder binnenkomt en tegen haar praat (illustratie: Peter Brouwer)

CoSoS online invullen

Als je kind zich in spel en taal anders ontwikkelt dan andere kinderen, is het soms moeilijk te bepalen of het nodig is hier hulp bij te vragen. De CoSoS (‘Communicatieve en Sociale ontwikkelings Signalen’) is een vragenlijst die bedoeld is om hier een inschatting van te maken. De vragenlijst is speciaal ontwikkeld om ouders en professionals te helpen om problemen op het gebied van contact, communicatie, spel en prikkelverwerking te herkennen. Op onze website kun je de CoSoS online invullen. Na afloop kun je zien wat de uitslag betekent.

CoSoS vragenlijst invullen >

deel: