CoSoS Vragenlijst

Als de ontwikkeling van een jong kind niet als vanzelfsprekend verloopt, is het soms moeilijk te bepalen of het nodig is hier hulp bij te vragen. De CoSoS (‘Communicatieve en Sociale ontwikkelings Signalen’) is een vragenlijst die bedoeld is om hier een inschatting van te maken. De vragenlijst is speciaal ontwikkeld om ouders en professionals te helpen om problemen op het gebied van contact, communicatie, spel en prikkelverwerking te herkennen.

De CoSoS:

  • heeft 14 vragen die met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kunnen worden;
  • kan ingevuld worden door ouders en/of professionals, of door ouders en professionals samen;
  • is te gebruiken voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 12 tot 48 maanden.

Na het invullen van de vragen komt een overzicht van de antwoorden in beeld. Er wordt toegelicht wat de uitslag betekent en wat je er mee zou kunnen doen. Voor kinderen jonger dan 12 maanden of ouder dan 48 maanden is de uitslag niet betrouwbaar.

Ontwikkeling CoSoS: Dr. C. Dietz en Dr. I. Servatius-Oosterling
Illustraties: Peter Brouwers

start met vragenlijst