Over Autisme Jonge Kind

Wie zijn wij?

Binnen de Stichting Autisme Jonge Kind werken professionals met expertise op het gebied van autisme bij jonge kinderen uit het hele land samen om vroegherkenning, goede diagnostiek en behandeling van autisme bij jonge kinderen te bevorderen.

Achtergrond

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) komen voor bij ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking. Hoewel ASS zich bij iedereen anders uit, hebben mensen met ASS vaak levenslang in meer of mindere mate te maken met beperkingen in het functioneren. Kinderen met ASS komen nog altijd te laat in zorg (rond de kleutertijd of nog veel later), hoewel 80% van de ouders in de eerste twee levensjaren al duidelijk zorg ervaart. Hierdoor blijven ontwikkelingskansen onbenut bij het kind en neemt de stress binnen gezinnen toe.

Visie

In heel Nederland moeten alle jonge kinderen en hun gezinnen de allerbeste zorg kunnen krijgen; toegespitst op wat nodig is, en met ouders zoveel als mogelijk zelf in de regie. Om dit te bereiken streeft het Landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind (AJK) ernaar kinderen met (een verhoogd risico) op ASS zo vroeg mogelijk te signaleren. Pas dan kan passende hulp, dicht bij huis, gerealiseerd worden.

Het AJK staat voor samenwerken, inspireren en innoveren. Het netwerk brengt deskundigheid van hulpverleners, wetenschappelijke kennis en ervaringen van ouders bijeen op het gebied van herkenning, diagnostiek en behandeling van ASS bij kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. Het AJK wil verbinden, en ouders houvast én perspectief bieden.

Missie

Vroeg pASSende zorg, investering op maat, winst voor nu en later.

Doelstellingen

 • Kennisdeling en inspiratie
  Het AJK stimuleert uitwisseling van informatie en is een bron van inspiratie voor professionals en ouders.
 • Uniforme werkwijzen
  Landelijk wordt door regionale expertise teams (RE-teams), verbonden aan het AJK, een uniforme werkwijze gehanteerd op het gebied van herkenning, diagnostiek en behandeling. Deze werkwijze is vraag-gestuurd met ouders in de regie en leidt tot een zorgplan met een diagnostisch /behandelvoorstel op maat.
 • Wetenschappelijk onderzoek
  Het AJK werkt samen op het gebied van wetenschappelijke onderzoek om nieuwe kennis te genereren:

  • het bundelt reeds bestaande kennis en data vanuit betrokken instellingen;
  • betrokken instellingen leveren een bijdrage aan lopend onderzoek bijvoorbeeld in de vorm van kennisuitwisseling of dataverzameling;
  • gezamenlijk worden subsidies aangevraagd en nieuw onderzoek gestart.
 • Innovatie en implementatie van wetenschappelijke kennis in de praktijk
  Het AJK vertaalt onderzoeksuitkomsten naar gebruik in de praktijk. Dit gebeurt door werkwijzen te verbeteren en producten te ontwikkelen, te optimaliseren en te implementeren. Een voorbeeld hiervan is de BEER interventie.

More information