Dr. Martine van Dongen-Boomsma

Rol: lid van de projectgroep Interventie
Functie: Kinder- en Jeugdpsychiater bij Centrum Jonge Kind Karakter UC
Mail:

Mijn motivatie om deel te nemen in het AJK
“Als leidinggevende van het Centrum Jonge Kind Karakter UC sta ik voor geïntergreerde vroegdiagnostiek en vroegbehandeling van het jonge psychisch kwetsbare kind. Om zo een kwetsbaar kind zich zo veel als mogelijk als veerkrachtig mens te kunnen ontwikkelen. Voor nu en in de toekomst.

Mijn betrokkenheid bij het landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind is vooral terug te zien in het vormgeven en toewerken naar geïntegreerde diagnostiek bij een vermoeden van autisme. Diagnostiek betekenis geven in de richting van behandeling op maat, behandeling als wijs antwoord op het unieke diagnostisch profiel van elk psychisch kwetsbaar kind, ook die met autisme.”