Interventie bij (een vermoeden van) autisme

Interventie bij (een vermoeden van) autisme

ASS (autisme) is een ontwikkelingsstoornis die in de eerste levensjaren van een kind steeds meer zichtbaar wordt en risicovol is voor de ontwikkeling van het kind, maar ook voor de ouder-kindrelatie en het functioneren van het hele gezin. Juist op jonge leeftijd blijkt interventie effectief, omdat jonge kinderen gemakkelijker nieuwe informatie kunnen opnemen en hun ‘wereldje’ nog relatief klein is. Door deze vroeginterventie kan men voorkomen dat later (grotere) problemen ontstaan.

Omdat vroeginterventie zo belangrijk is, lees je op onderstaande pagina’s meer uitleg waarom dit zo belangrijk is, wat het doel van vroeginterventie is en welke stappen je kunt nemen.

deel: