autisme ontwikkeling

Professionals

Vroege herkenning van autisme (ASS) is belangrijk. Ben je (zorg)professional en werk je met jonge kinderen (0-6 jaar)? Dan kan je een belangrijke rol spelen bij het vroeg herkennen van autisme en het op tijd inschakelen van hulp.

Maak je je zorgen over de ontwikkeling van één van de kinderen waar je mee werkt? Gaan die zorgen over contact, communicatie, spel en/of flexibel gedrag? Autisme Jonge Kind helpt je om ouders beter en eerder te kunnen ondersteunen in de zoektocht naar de juiste hulp.

Op deze site vind je daarom informatie over:

Voor welke professionals?

Als je een professional bent die werkt met jonge kinderen (0 – 6 jaar), dan is deze informatie voor jou bedoeld. Je bent bijvoorbeeld:

“Ik had al vanaf dat mijn kind een baby was het gevoel dat er iets niet klopte, dat het anders was, maar iedereen zei dat het vanzelf wel goed zou komen.”

  • jeugdarts;
  • huisarts;
  • medisch specialist;
  • paramedici (zoals psycholoog/orthopedagoog, jeugdverpleegkundige, logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut);
  • leid(st)er van een peuterspeelzaal of dagverblijf;
  • leerkracht in het kleuteronderwijs;
  • medewerker van een sociaal wijkteam of Integrale Vroeghulp.

deel: