Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind ‘op eigen benen’

Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind ‘op eigen benen’

Met de oprichting van Stichting Autisme Jonge Kind (AJK) staat het Landelijk Expertisenetwerk sinds 7 februari ‘op eigen benen’. Ruim tien jaar heeft het AJK onder ‘moeders vleugels’ van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en eerder van Stichting Papageno het netwerk kunnen opbouwen. De NVA zorgde als een stabiele partner voor fondsenwerving, communicatie-expertise en financiële administratie. Dit gaf het AJK de kans te pionieren en toe te groeien naar een zelfstandige en professionele organisatie.

De directeur van de NVA, Caroline Verkerk, gaf bij het overdrachtsmoment op woensdag 7 februari aan: “Het werk van het netwerk AJK is enorm belangrijk. Ouders van kinderen met autisme maken zich vaak al vroeg zorgen over de ontwikkeling van hun kind en mensen in hun omgeving hebben vaak hun mening al klaar over de opvoeding. Voor deze ouders heeft de NVA de groei en ontwikkeling van het AJK graag ondersteund. Het is belangrijk dat er betrouwbare informatie en goed opgeleide professionals beschikbaar zijn voor gezinnen, en dat zij zich gesteund voelen als ze denken dat hun kind mogelijk ‘anders’ is.”

Het AJK werd in 2013 opgericht met als missie om ervoor te zorgen dat alle kinderen met een verhoogd risico op een autismespectrumstoornis en hun gezinnen zo vroeg mogelijk passende hulp, dicht bij huis, kunnen ontvangen. Het AJK heeft als bevlogen, aandrijvende kracht een innovatieve rol en bevordert samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Op de website autismejongekind.nl is informatie te vinden voor ouders en professionals (voor ouders ook in het Engels, Turks en Arabisch). Voor professionals is scholing rond vroegherkenning ontwikkeld en de BEER-interventie (Blended E-health for children at Early Risk) met een speciale BEER-app.

De komende jaren legt het AJK nadruk op regionale samenwerking en implementatie van de BEER-interventie, zodat nog meer gezinnen op tijd de juiste hulp ontvangen. Het AJK richt zich in het bijzonder ook op ouders die niet zo gemakkelijk hun weg vinden binnen de hulpverlening.

Iris Servatius-Oosterling, voorzitter van het bestuur van het AJK: “Als Stichting zijn wij de NVA zeer erkentelijk voor het vertrouwen in onze missie en in de organisatie. Het was een vruchtbare en hele plezierige samenwerking. Ook op eigen benen hopen we samen met onze netwerkpartners mooie stappen te blijven zetten richting ‘op tijd de juiste zorg voor diegenen die dat nodig hebben’.”

Foto: v.l.n.r. Celal Andac (NVA), Wouter Staal (AJK), Iris-Servatius-Oosterling (AJK), Ineke Renée (AJK), Caroline Verkerk (NVA), Maarten Koese (AJK), Mieke van den Broek-Hanskamp (AJK) en Gerard Stolwijk (AJK).

deel: