Annabel Hommel

Rol: lid van de projectgroep Wetenschappelijk onderzoek
Functie: GZ-psycholoog bij GGZ Breburg
Mail:

Mijn motivatie om deel te nemen aan het AJK
“Ik ben werkzaam als GZ-psycholoog binnen GGZ Breburg en werk enkel met kinderen onder de 6 jaar. Mijn drijfveer binnen mijn huidige werkzaamheden is dat ik graag samenwerk met ouders en hun jonge kinderen om op die manier een steentje bij te kunnen dragen aan een meer gezond opvoedklimaat en meer gezonde ontwikkeling.

In mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik aan de slag met ouders, om samen een beeld te vormen van het functioneren van hun kindje en vanuit daar een passende indicatie te vinden en deze toe te passen. Ik vind het belangrijk om ouders voortdurend onderdeel te laten zijn van het zorgtraject. Ik wil mij dan ook graag inzetten voor het expertisenetwerk om samen ervoor te zorgen dat jonge kinderen en hun ouders goede zorg ontvangen.

Het is prettig om binnen het expertisenetwerk autisme op de hoogte te blijven van nieuwe projecten, en de laatste ontwikkelingen rondom zorg van het jonge kind met autisme. Daarnaast werk ik graag met verschillende deskundigen/disciplines samen om toch vaak kwetsbare ouders en kinderen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Ik vind het belangrijk kwalitatief goede zorg te leveren en wil mij daar graag voortdurend voor blijven ontwikkelen en verdiepen. Fijn om onderdeel te kunnen zijn van dit belangrijke expertisenetwerk!”