Annabel Hommel

Rol: lid van de projectgroep Wetenschappelijk onderzoek
Functie: GZ-psycholoog bij 4mb
Mail:

Mijn motivatie om deel te nemen aan het AJK
“Ik ben werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding tot IMH-specialist bij 4MB. Hier werk ik multidisciplinair met (aanstaande) ouders en het jonge kind. Binnen mijn werkzaamheden staat de IMH-visie centraal. Tijdens mijn werk heb ik oog voor de omgeving, biologische factoren en de ouder-kindrelatie. Ik vind het belangrijk zo vroeg mogelijk aandacht te hebben voor de vroegsignalering van problematiek, preventie en aandacht te hebben voor de ouder-kindrelatie en hoe dit met elkaar interfereert. Om vervolgens passende interventies in te zetten om problemen te voorkomen of ernst van problemen te beperken.

In mijn dagelijkse werkzaamheden ga ik aan de slag met ouders en kind, om samen een beeld te vormen van het functioneren van hun kindje en vanuit daar een passende indicatie te vinden en deze toe te passen. Ik vind het belangrijk om ouders voortdurend onderdeel te laten zijn van het zorgtraject. Ik wil mij dan ook graag inzetten voor het expertisenetwerk om samen ervoor te zorgen dat jonge kinderen en hun ouders goede zorg ontvangen.

Het is prettig om binnen het expertisenetwerk autisme op de hoogte te blijven van nieuwe projecten, en de laatste ontwikkelingen rondom zorg van het jonge kind met autisme. Daarnaast werk ik graag met verschillende deskundigen/disciplines samen om toch vaak kwetsbare ouders en kinderen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Ik vind het belangrijk kwalitatief goede zorg te leveren en wil mij daar graag voortdurend voor blijven ontwikkelen en verdiepen. Fijn om onderdeel te kunnen zijn van dit belangrijke expertisenetwerk!”