Wat heeft je kind aan een diagnose?

Je vraagt je wellicht af: wat heeft mijn kind of wat heb ik aan een eventuele diagnose? Allereerst: alleen als echt duidelijk is dat de problemen van je kind passen binnen een bekende categorie van ontwikkelingsstoornissen, dan zal aan de beschrijving van de problemen (diagnose) ook een specifieke ‘naam’ (classificatie) worden gehangen. Zoals ‘autisme spectrum stoornis’ of ‘adhd’ of angststoornis’. Maar in sommige gevallen is aan het einde van een diagnostiek-traject nog niet helemaal duidelijk of nu echt sprake is van ASS of misschien van een andere stoornis. In zo’n geval wordt vaak uitgegaan van een werkdiagnose of voorlopige diagnose. Op basis daarvan wordt een plan gemaakt voor begeleiding/behandeling en gaandeweg zal dan duidelijker worden hoe de problemen van je kind uiteindelijk precies begrepen moeten worden.

Met een diagnose kun je begeleiding en hulpmiddelen aanvragen. Dat kan je kind helpen in zijn/haar ontwikkeling.

Een (werk)diagnose schetst in ieder geval een kader wat je van je kind wel of niet mag en kunt verwachten. Binnen dat kader kun je als ouders bijvoorbeeld opnieuw kijken naar je relatie met je kind en je opvoedstijl. Je kunt verwachtingen en eisen eventueel bijstellen, en op een andere manier met je kind leren omgaan. Op die manier zal je kind zich mogelijk beter begrepen voelen en zich daardoor waarschijnlijk ook beter gedragen of prettiger voelen.

Lees in dit artikel:  tkjp 18-1 ASS meer over welke hulp mogelijk is voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Wel of geen diagnose?

Een diagnose kan helpen om passende hulp te krijgen thuis maar ook op school. Niet altijd kan of is het nodig om al op hele jonge leeftijd een diagnose te stellen. Vaak kan ook al hulp geboden worden wanneer sprake is van ASS kenmerken.

Een moeder van een kind met diagnose ASS (uit werkgroep Lucertis, 2016): “Sommige ouders zien een diagnose als een etiket, een veroordeling. Natuurlijk is het niet fijn als je kind een ‘etiket’ krijgt, maar je kunt het ook anders zien: omdat je kind een diagnose krijgt, heeft het probleem van je kind nu een ‘naam’,  en daardoor heb je recht op begeleiding op school en/of thuis. Dat kan je kind helpen om zich beter te ontwikkelen, waardoor hij/zij straks beter in de maatschappij kan functioneren. Ook geeft een diagnose je inzicht in waarom je kind zich gedraagt en reageert zoals het doet en begrijp je meer over zijn/haar belevingswereld.”