VIPP-AUTI

VIPP-AUTI* is een behandeling voor gezinnen met jonge kinderen (0 tot 5 jaar) met (een vermoeden van) een autisme spectrum stoornis (ASS). Het traject van VIPP-AUTI bestaat uit vijf huisbezoeken.

Een belangrijk kwaliteitsaspect van ouder-kind interacties is ouderlijke sensitiviteit; het adequaat reageren van ouders op signalen van het kind. De signalen van een jong kind met ASS zijn echter lastig te interpreteren door beperkingen van het kind op sociaal en communicatief gebied. Ook is bekend dat ouders die positief denken en voelen over (de opvoeding van) het kind met ASS beter op het kind afgestemd zijn dan ouders met negatieve gevoelens.

De focus ligt op ouderlijke sensitiviteit voor de autismekenmerken van het kind. Tijdens de huisbezoeken worden filmfragmenten van ouder-kind interacties gemaakt in dagelijkse- en spelsituaties en met de ouders besproken. Het doel is de ouderlijke sensitiviteit voor de (vaak ongewone) signalen van het jonge kind te vergroten. De thuisbegeleider geeft competentiegerichte feedback op video-opnames van ouder-kind interacties in dagelijkse- en spelsituaties. Het programma bestaat uit vijf huisbezoeken in een periode van drie maanden. Per huisbezoek staat een thema centraal dat gerelateerd is aan de voornaamste kenmerken van ASS bij jonge kinderen in het algemeen en bij het individuele kind in het bijzonder.

VIPP-AUTI leert ouders welke autismekenmerken, uit het brede spectrum, bij het individuele kind van toepassing zijn en te reflecteren op eigen reacties op het gedrag van het kind door video-feedback in dagelijkse situaties.

*VIPP-AUTI staat voor Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting adapted to Autism.