PRT (Pivotal Response Treatment)

PRT is een behandeling gericht op het stimuleren van sociaal-communicatieve vaardigheden, zoals vragen leren stellen, opmerkingen maken en leren hoe je het gesprek met anderen aangaat.

De technieken die bij PRT worden aangeleerd, richten zich op het nemen van initiatief in contact met de ander. Hierdoor ontstaat er meer wederkerigheid in de interactie. De PRT technieken zijn goed toe te passen in de dagelijkse routine: het is een natuurlijke manier van leren. De PRT behandeling richt zich op de interesse van het kind of de jongere waarbij plezier voorop staat bij het aanleren van de communicatie vaardigheden.

Van nature nemen kinderen van jongs af aan veel initiatieven om contact met anderen te maken. Hierdoor leren ze spelenderwijs vaardigheden zoals oogcontact maken, beurt nemen, taal gebruiken, imiteren, gespreksvaardigheden, emoties herkennen, sociale regels enzovoort. Sommige kinderen, waaronder kinderen met autisme of ontwikkelingsproblemen, nemen dat initiatief niet of minder vaak. Hierdoor missen ze veel natuurlijke leermomenten die andere kinderen wel ervaren. De beperkte motivatie om zich tot anderen te richten wordt bij hen gezien als een kernprobleem, dat van grote invloed is op hun verdere ontwikkeling. PRT richt zich op dit kernprobleem. Doordat de behandeling is gericht op kernwaardigheden, komen andere vaardigheden als vanzelf ook tot ontwikkeling. Deze vier kernvaardigheden zijn:

  • motivatie (tot interactie);
  • sociaal initiatief nemen;
  • het kunnen reageren op meerdere kenmerken (volgens contextdenken);
  • zelfmanagement.

PRT valt onder Applied Behavior analysis (ABA ofwel gedragstherapie) en is een wetenschappelijk bewezen interventie. De PRT behandeling is in 2005 overgekomen vanuit Amerika. Inmiddels zijn er in Nederland honderden hulpverleners opgeleid in de PRT en hebben veel ouders kennis gemaakt met deze methode.

Download de lijst met gecertificeerde PRT Trainers >