Vroegherkenning en screening

Hoe verloopt het proces?

Uitgangspunt bij vroegherkenning/-signalering, screening en toeleiden naar diagnostiek en behandeling is de JGZ richtlijn Autisme Spectrum Stoornissen. Deze richtlijn is in 2015 uitgegeven door het Trimbos Instituut i.s.m. het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Verschillende specialisten van Autisme Jonge Kind werkten mee aan de totstandkoming van de richtlijn. De JGZ-richtlijn is ook goed bruikbaar voor professionals die in een andere sector werkzaam zijn dan in de JGZ. Lees meer over welke professionals de verschillende stappen in het proces van vroegherkenning en screening uitvoeren.

In heel vereenvoudigde vorm zijn de stappen in het proces als volgt:

* Een ‘niet-pluis gevoel’, ofwel een eerste vermoeden van autisme, kan ontstaan doordat ouders hun zorgen benoemen en/of doordat de professional bijzonderheden ziet in het gedrag of de ontwikkeling van het kind. Lees meer over de vroege signalen van autisme bij 0-4 of 4-6 jarigen.

Oog houden voor andere factoren, breed blijven kijken

Vaak kunnen ook andere factoren dan een ontwikkelingsstoornis (zoals ASS) een rol spelen in de problematiek van een kind. Te denken valt bijvoorbeeld aan slechthorendheid of slechtziendheid of complexe problematiek in het gezin. Het is belangrijk dit soort factoren mee te nemen in de afweging ten aanzien van de te nemen vervolgstappen.

Lees meer over screeningsvragenlijsten