Gea van den Peppel

Gea van den Peppel

Rol: lid van de projectgroep Scholing
Functie: Opvoed- en gezinscoach, Video Home Trainer, BEER-trainer, PILLAR-coach
Mail:

Mijn motivatie om deel te nemen in het AJK
“Tijdens mijn opleiding tot Master SEN Autismespecialist heb ik onderzoek gedaan of collega’s na een scholing vroegsignalering bij hele jonge kinderen daarna ook beter gaan signaleren. Het antwoord laat zich raden. Het is net als met voetballen, een scheidsrechter zal niet voor ‘buiten spel’ fluiten als hij niet weet hoe dat eruit ziet. Daarom geef ik ook workshops bij de NSPOH aan professionals in de jeugdgezondheidszorg over de eerste signalen van autisme bij kinderen van 12 – 36 maanden.
Het is ook belangrijk om vanuit de IMH-visie naar kinderen en hun ouders te kijken. Dag mag ook een plek binnen scholing krijgen. Ik denk daarom graag mee met de projectgroep Scholing. Hoe meer professionals zich bekwaam voelen om te signaleren en weten hoe ze in gesprek kunnen gaan met ouders en hen kunnen steunen en begeleiden bij dit soms moeilijk proces, hoe fijner dat is. We kunnen er veel leed mee voorkomen. Kinderen worden eerder gestimuleerd in hun ontwikkeling en ouders gaan hun kind beter begrijpen en daardoor beter bij hun kind aansluiten. Daarom wil ik graag mijn kennis inzetten in de projectgroep Scholing.”