interventiedomeinen autisme

Interventiedomeinen

Autisme heeft niet alleen gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Het kleurt ook de relatie tussen ouder en kind en heeft ook effect op het functioneren van het gezin. Ook heeft autisme effect op het functioneren van het kind in de omgeving.

Bij het behandelen van autisme kun je twee verschillende soorten doelen onderscheiden: kindgerichte doelen en omgevingsgerichte doelen. Beide doelen zijn belangrijke onderdelen van de behandeling.

In 1985 publiceerden Rutter en Howlin een artikel over de domeinen waarop behandeling van kinderen met autisme gericht zou moeten zijn. Zij werkten dit uit in een aantal bruikbare en nog altijd actuele richtlijnen. Deze richtlijnen onderscheiden doelen die zich primair richten op het kind en doelen die gericht zijn op het gezin. In deze interventie zijn de doelen gericht op het gezin uitgebreid naar een bredere context, zoals de buurt, de school of dagopvang en/of de vrijetijdsbesteding.

Lees hier meer over wat de verschillende doelen inhouden en hoe je er binnen de interventie aandacht aan kunt geven:

deel: