voordelen van vroegherkenning autisme

Voordelen van vroegherkenning

Hoe eerder autisme wordt herkend, hoe eerder het kind en de ouders de juiste hulp krijgen. Hieronder lees je vijf redenen waarom de inzet van de juiste hulp in de baby- en peutertijd belangrijk is.

1. Het brein past zich makkelijker aan op jonge leeftijd

Op jonge leeftijd (zeker beneden de 3 jaar) past het brein zich het makkelijkst aan. De baby- en peutertijd zijn een kritische periode voor het stimuleren van de ontwikkeling. Juist in de eerste levensjaren is veel winst te behalen om de ontwikkeling positief te beïnvloeden.

“Door de begeleiding die ik heb gehad toen Femke nog maar net twee jaar oud was, weet ik nu hoe ik haar aandacht kan krijgen. Zij is veel meer geïnteresseerd geraakt in spelletjes die ik met haar samen doe. Ik heb een ingang gevonden om contact met haar te maken en haar dingen te leren.”

2. Negatieve spiraal al op jonge leeftijd doorbreken

Kinderen met autisme zijn geneigd hun wereld steeds hetzelfde te houden. Zij spelen bijvoorbeeld steeds op eenzelfde manier, praten steeds over dezelfde onderwerpen en/of interesseren zich minder voor sociale situaties. Daarom doen zij veel minder nieuwe en/of sociale ervaringen op dan hun leeftijdsgenootjes. Als kinderen met autisme op tijd hulp krijgen, verandert hun leeromgeving. Daardoor wordt een negatieve spiraal op jonge leeftijd doorbroken. Het kind kan stapjes vooruit maken.

  • Een voorbeeld van het succesvol doorbreken van de negatieve spiraal zie je in: het verhaal van Sam.
  • Ook interessant is de TED talk van Ami Klin waarin hij onder andere uitlegt dat vroege hulp latere problemen kan verzachten of voorkomen. Ami Klin is professor op het gebied van autisme (ASS) aan de universiteit van Yale in de Verenigde Staten.

3. Contact tussen ouder en kind verbeteren

Het gedrag van kinderen met autisme is soms moeilijk om te begrijpen. De oorzaak van huilen is bijvoorbeeld lastig te achterhalen. Of troosten is lastig. Ouders kunnen hierdoor uitgeput raken, zich afgewezen voelen of denken dat ze het niet goed doen. Als ouders het gedrag van hun kind beter begrijpen, krijgen zij meer grip op de specifieke mogelijkheden en beperkingen van hun kind. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het contact tussen ouder en kind. Uitleg en hulp bij het leren begrijpen van het gedrag van hun kind is daarom belangrijk.

4. Het voorkomen van gedragsproblemen

Kinderen met autisme hebben meestal veel behoefte aan duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid. Zij hebben vaak moeite met veranderingen en raken gemakkelijk overprikkeld. Als te lang onduidelijk blijft wat er aan de hand is, wordt te weinig rekening gehouden met de individuele behoeften van het kind. Op die manier kunnen gemakkelijk gedragsproblemen ontstaan. Door de omgeving en de manier van opvoeden aan te passen, kunnen gedragsproblemen worden voorkomen.

5. Beperking van kosten

Autisme vroeg herkennen en de juiste hulp geven zorgt voor minder kosten. Dit heeft de volgende redenen:

  • Ouders zullen minder zorgverleners om hulp vragen.
  • Op lange termijn worden gedragsproblemen voorkomen.
  • De psychische gezondheid van ouders kan verbeteren.
  • Als je beter weet wat het kind wel en niet kan, kan je de juiste school voor het kind kiezen.
deel: