persoonlijk interventieplan autisme

Persoonlijk interventieplan

Elk kind met autisme en elk gezin met een kind met autisme is uniek. Dit maakt dat interventie altijd op maat is en moet passen bij de huidige behoeften van dit kind binnen dit gezin. Globaal is de interventie gericht op:

  • het beïnvloeden van (gedrags)problemen;
  • het bevorderen van de normale ontwikkeling;
  • het vergroten van het welzijn van kind en gezin.

Concreet levert dit uiteenlopende begeleiding op bij het bereiken van zeer verschillende doelen per individu, die ook weer afhankelijk zijn van de context en de levensfase.

De ontwikkeling van het kind wordt bedreigd door de aan autisme gerelateerde beperkingen op het gebied van de sociaal-communicatieve ontwikkeling, prikkelverwerking en flexibiliteit. Het jonge kind dat weinig gericht is op de sociale omgeving, wordt bedreigd in zijn of haar leren omdat hij/zij minder kennis opdoet uit de sociale omgeving. Het welzijn wordt met name bedreigd door de ontregeling bij het kind en het gezin en de bijkomende (gedrags)problemen die kunnen ontstaan.

deel: