andere problemen autisme

Treatment of other problems

Veel kinderen met autisme hebben problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden. Behandeling van die problemen wordt vaak door verschillende professionals gedaan. Het is belangrijk dat elke professional weet dat het kind (kenmerken van) autisme heeft. Dan kunnen zij daar rekening mee houden. Ook is het belangrijk dat de verschillende zorgverleners die het kind behandelen goed met elkaar overleggen.

Examples of problems and corresponding treatments are:

  • Sensory processing problems can be identified and treated by an occupational therapist or physiotherapist that is specialised in sensory processing/integration.
  • Problemen bij beweging. Soms beweegt een kind zich anders dan andere kinderen. Of de bewegingen ontwikkelen zich langzamer dan normaal. Dan kan dat worden behandeld bij een fysiotherapeut.
  • Voor taal- en spraakproblemen, maar ook voor eating problems kan een kind terecht bij een logopediste.
  • Behavioural problems (zoals heftige woede- of driftbuien, agressie, brutaal zijn en slecht luisteren) kunnen worden beïnvloed via ouderbegeleiding of pedagogische thuisbegeleiding. Bij ernstige gedragsproblemen kan ook onder begeleiding van een psychiater een behandeling met medicijnen worden ingezet.
  • Ontwikkelingsachterstand. Kinderen die een achterstand in de ontwikkeling hebben zullen bij het leren extra begeleiding nodig hebben. Zij kunnen baat hebben bij onderwijs speciaal voor zeer moeilijk lerende kinderen. Bijvoorbeeld bij een gespecialiseerd kinderdagcentrum (KDC), een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) of op een cluster 3 school.
  • Als een kind bijkomende medische problemen heeft, zoals epilepsie of bepaalde syndromen, dan zal hij/zij ook onder behandeling blijven van een kinderarts.
deel: