onderzoek ontwikkelingsproblemen

BIRD studie

Achtergrond

Problemen in de ontwikkeling komen bij 10-17% van de kinderen voor. Deze problemen kunnen invloed hebben op het leven van een kind en zijn of haar omgeving. Voorbeelden zijn moeite hebben om met andere kinderen om te gaan, je niet goed kunnen concentreren, of bewegen. Dit kan passen bij ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, ADHD of DCD. Problemen in de ontwikkeling worden vaak pas laat opgemerkt, bijvoorbeeld als het slecht gaat op school of wanneer het gymmen of knutselen niet goed lukt. Daardoor maken ouders zich vaak zorgen en kunnen kinderen zich onzeker voelen. Bovendien kunnen kinderen daardoor pas laat goed worden geholpen.
De BIRD studie (Biomarkers in Infants at Risk of Developmental Disorders) is een onderzoek naar vroege verschijnselen van ontwikkelingsstoornissen.

Doel onderzoek

Dit onderzoek draagt bij aan kennis over vroege signalen van problemen in de ontwikkeling. Zo hopen we problemen in de ontwikkeling in de toekomst op jongere leeftijd te kunnen ontdekken.

Het onderzoek

De BIRD studie is een vervolgproject van de IMP-SINDA normeringsstudie (2017-2019). In die studie zijn 1700 baby’s onderzocht om gemiddelde scores (‘normgegevens’) te verzamelen voor twee instrumenten: de IMP en de SINDA. Dit zijn testen om de ontwikkeling van jonge kinderen te beoordelen. In de BIRD studie onderzoeken we dezelfde kinderen als zij 4-5 jaar oud zijn en bekijken we of de vroege scores op de IMP en SINDA voorspellend zijn voor ontwikkelingsproblemen in de kleuterleeftijd.

De studie bestaat uit twee delen.

  • In deel 1 worden alle ouders gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen. Deze vragen gaan over de ontwikkeling van het kind.
  • In deel 2 vindt een neurologisch, een motorisch en een intelligentieonderzoek plaats bij het kind. Ouders vullen nogmaals een vragenlijst in. Ook leerkrachten vullen eenmalig een digitale vragenlijst in.

De resultaten

De data van de onderzoeksgegevens van deel 1 worden op dit moment verzameld. Sinds de zomer van 2021 loopt ook het onderzoek van deel 2.

Meer informatie over het onderzoek

Voor meer informatie kun je mailen naar of bellen met Selena Rosinda, promovendus op dit project 06-86882349.

De onderzoeker(s)

Het onderzoeksgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Drs. Selena Rosinda, promovendus
  • Dr. Kirsten Heineman, kinderneuroloog/wetenschappelijk onderzoeker
  • Dr. Annelies de Bildt, psycholoog/wetenschappelijk onderzoeker
  • Prof. Dr. Pieter Hoekstra, kinderpsychiater
  • Prof. Dr. Mijna Hadders, ontwikkelingsneuroloog
  • Drs. Marjan Houwing, researchondersteuning

Fase van onderzoek

Dataverzameling

deel: