diagnostisch onderzoek ontwikkelingsprobleem

Breed diagnostisch onderzoek voorwaarde voor een persoonlijk interventieplan

Een interventietraject start met een diagnostisch profiel waarbij breed wordt gekeken naar de mogelijkheden en aandachtspunten in het functioneren van het kind binnen zijn of haar omgeving. Vaak zijn meerdere onderzoeken ingezet om tot dit totaalbeeld te komen. Onderdeel van dit diagnostisch profiel zijn beschrijvingen van het functioneren op de volgende domeinen:

  • lichamelijke gezondheid;
  • sociale omgeving: stressoren en beschermende factoren binnen het gezin, de buurt, de school of opvang en bredere culturele omgeving;
  • ontwikkelingsmogelijkheden op diverse gebieden: sociaal, emotioneel, spraak-taal, cognitie, motoriek;
  • relationeel: sterktes en zwaktes binnen de ouder-kindrelatie;
  • opvoedkwaliteiten binnen het gezin.
deel: