Jaarplan en jaarverslag

Jaarplan 2024

De afgelopen jaren is er inhoudelijk veel ontwikkeld. In 2024 willen we vooral focus leggen op implementeren: implementeren van de BEER-interventie (inclusief aandacht voor laaggeletterden en anderstaligen) en het goed neerzetten van RE-teams (Regionale Expertiseteams). Daarnaast gaat de Stichting de organisatie verder professionaliseren. Download het jaarplan 2024

Jaarverslagen

Jaarverslag 2023
Het jaar 2023 is voor het Landelijke Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind een bijzonder jaar geweest; enerzijds omdat het netwerk 10 jaar bestaat. Bovendien is de groei en het succes van het netwerk in 2023 gemarkeerd en onderstreept met de oprichting van een eigenstandige stichting: Stichting Autisme Jonge Kind – landelijk expertise netwerk. Download het jaarverslag 2023.

Oprichting Stichting Autisme Jonge Kind