cursus vroegsignalering

Cursus (Vroeg)signalering van autisme in de JGZ: donderdag 23 juni – GEANNULEERD

DEZE CURSUS IS GEANNULEERD EN ZAL OP EEN LATER MOMENT PLAATSVINDEN

Heb je de E-learning ‘Vroegsignalering Autisme’ gevolgd en wil je meer ervaring opdoen in het herkennen van autisme en het bespreekbaar maken van signalen met ouders? Dan is de cursus (Vroeg)signalering van autisme in de JGZ op donderdag 23 juni iets voor jou.

Doelgroep

Je bent werkzaam in de jeugdhulp of in de (jeugd)gezondheidszorg als bijvoorbeeld arts, verpleegkundige, jeugdconsulent of begeleider. Je hebt te maken met de behandeling of begeleiding van jonge kinderen (0-6 jaar).

Leerdoel

Tijdens deze training ga je dieper in op het signaleren van ontwikkelingsproblematiek bij jonge kinderen (0-6 jaar) en het bespreekbaar maken hiervan. Je leert meer over het theoretisch kader over autisme. Ook maak je kennis met differentiaal diagnostiek en mogelijkheden voor vroege interventies.

Aan het eind van deze training kun je

  • gericht doorvragen in gesprek met ouders om signalen beter in beeld te krijgen;
  • vanuit een levensloopbenadering kijken naar de klachten/krachten van een kind;
  • effectiever doorverwijzen naar (S)GGZ omdat je over up-to-date kennis beschikt van de laatste ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandelmogelijkheden;
  • eigen weerstand hanteren in het brengen van een slechtnieuws gesprek (bespreken signaleren en advies voor doorverwijzing).

Lees meer over deze training en hoe je je kunt inschrijven.

deel: