BEER intervention

De BEER interventie wordt ingezet bij jonge kinderen (12 tot ca. 36 maanden) over wie zorgen bestaan wat betreft contact, communicatie, spel en/of flexibel gedrag zonder dat nog precies duidelijk is wat er aan de hand is.

What is the BEER training?

BEER  (Blended E-health for children at Early Risk) oudertraining is een speelse en laagdrempelige oudertraining voor ouders van jonge kinderen (12 tot ca. 36 maanden) bij wie de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt op het gebied van spelen, contact maken, communiceren of het laten zien van flexibel gedrag. De oudertraining bestaat uit een e-learning module in combinatie met zeven huisbezoeken. De huisbezoeken worden uitgevoerd door een getrainde professional vanuit de nulde/eerste lijn. Deze professional werkt nauw samen (bijvoorbeeld in de vorm van supervisie) met een professional vanuit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / kinder- en jeugdpsychiatrie. Door deel te nemen aan de training krijgen ouders meer zicht op de mogelijkheden en beperkingen van hun kind, zij krijgen tips over het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind, en er wordt (indien van toepassing) meegedacht over welke vorm van behandeling/begeleiding na afloop helpend kan zijn.

Gerichte hulp zonder diagnose

In ons huidige zorgsysteem is een diagnose meestal nodig om gerichte hulp te kunnen ontvangen. Maar een diagnose kan voor ouders ook voelen als ‘stempel’ waar zij nog niet aan toe zijn. Regelmatig wordt daarom lang gewacht met diagnostiek en specialistische behandeling. Ook voor de professional kan een verwijzing naar gespecialiseerde zorg voelen als een brug te ver. Bijvoorbeeld als een kind wel signalen van ASS laat zien, maar nog niet heel duidelijk. De ontwikkeling wordt dan vaak afgewacht, of er wordt verwezen naar vormen van hulp die uiteindelijk te weinig effectief blijken (omdat het onderliggende probleem, namelijk ASS, niet is herkend). De cursus BEER interventie is daarom bedoeld als middel om laagdrempelig, gerichte hulp in te kunnen zetten. Juist ook zonder diagnose. We hopen hiermee drempels weg te nemen en zorg toegankelijker te maken, waardoor meer kinderen op tijd de juiste hulp krijgen.

Ontwikkeling en onderzoek

De BEER interventie is ontwikkeld door professionals uit het landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind (AJK) en gebaseerd om vele jaren klinische ervaring alsook wetenschappelijk onderzoek. De BEER interventie bevat elementen van andere goed onderzochte interventies als Floorplay, VIPP-AUTI, PRT, ABA, en JASPER. Door middel van onderzoek willen we meer zicht krijgen op de (kosten)effectiviteit van BEER. Het effect van de BEER interventie wordt onderzocht in het SCOPE onderzoek. Dit onderzoek loopt momenteel in de omgeving van Nijmegen, en wordt uitgevoerd door Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie in samenwerking met GGD Gelderland-Zuid. Het AJK treft ook voorbereidingen om het gebruik van de BEER interventie in de ‘gewone’ praktijk te onderzoeken.

Beschikbaarheid BEER in Nederland

De eerste professionals zijn inmiddels opgeleid om een BEER traject te starten met ouders en kind. Op deze pagina vind je een overzicht van BEER interventie professionals  Dit vraagt dat professionals worden opgeleid om de BEER interventie te kunnen inzetten en gemeenten de interventies financieren. Dat is een proces dat veel tijd en geduld kost. We begrijpen dat de behoefte er is, en landelijke uitrol is daarom één van de prioriteiten van het netwerk. De eerste professionals zijn inmiddels opgeleid als BEER interventie professional. Het komende jaar zal het aantal professionals dat gespecialiseerd is in de BEER interventie verder worden uitgebreid in Nederland.

In 2023 start er weer een nieuwe cursus BEER interventie voor professionals. Na het volgen van deze cursus kunnen professionals zelfstandig aan de slag met BEER in de begeleiding van ouders en jonge kinderen. Lees meer over de cursus BEER interventie en hoe je je kunt aanmelden.

Wil je meer informatie over de BEER interventie? Mail dan naar .

Ga naar BEER online (voor deelnemers) >